Browsing by Author Nguyễn, Đăng Bằng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 00050005642.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Đinh, Quốc Thắng;  Advisor: Nguyễn, Đăng Bằng; Nguyễn, Duy Dũng (2015)

  • Bệnh tật là một rủi ro của con người mà trong cuộc đời không ai tránh được. Bệnh tật ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, làm suy giảm sức sản xuất của nền kinh tế và thậm chí trở thành những vấn đề của xã hội. Ngành y tế ra đời để giải quyết vấn đề đó. Sự phát triển của ngành y tế thể hiện sự phát triển của một quốc gia bao gồm sự phát triển kinh tế - xã hội và mức sống người dân. Cơ chế thị trường với hoạt động của cung - cầu để xác định mức giá và số lượng dịch vụ đã nhanh chóng thể hiện sự bất cập trong lĩnh vực y tế. Vốn đầu tư cho hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật và nguồn nhân lực lớn làm chi phí bệnh viện bị đẩy cao, khiến giá cả cho các dịch vụ y tế cũng cao. Điều này khiến cho r...

Browsing by Author Nguyễn, Đăng Bằng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 00050005642.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Đinh, Quốc Thắng;  Advisor: Nguyễn, Đăng Bằng; Nguyễn, Duy Dũng (2015)

  • Bệnh tật là một rủi ro của con người mà trong cuộc đời không ai tránh được. Bệnh tật ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, làm suy giảm sức sản xuất của nền kinh tế và thậm chí trở thành những vấn đề của xã hội. Ngành y tế ra đời để giải quyết vấn đề đó. Sự phát triển của ngành y tế thể hiện sự phát triển của một quốc gia bao gồm sự phát triển kinh tế - xã hội và mức sống người dân. Cơ chế thị trường với hoạt động của cung - cầu để xác định mức giá và số lượng dịch vụ đã nhanh chóng thể hiện sự bất cập trong lĩnh vực y tế. Vốn đầu tư cho hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật và nguồn nhân lực lớn làm chi phí bệnh viện bị đẩy cao, khiến giá cả cho các dịch vụ y tế cũng cao. Điều này khiến cho r...