Browsing by Author Nguyễn, Đăng Cơ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 00050010121.pdf.jpg
  • Theses


  • Authors: Nguyễn, Đăng Cơ;  Advisor: Bùi, Đình Tú; Ngô, Đức Quân (2019)

  • Chương 1: Trình bày một cách tổng quan về vật liệu sắt điện, vật liệu sắt điện không chì, các tính chất đặc trưng của vật liệu sắt điện này như cấu trúc tinh thể, tính chất sắt điện, quá trình chuyển pha, đường cong điện trễ và các yếu tố ảnh hưởng tới tính chất sắt điện. Chương 2: Trình bày các bước trong quy trình chế tạo màng BNKT, BNKT-xBFO bằng phương pháp sol-gel và giới thiệu các thiết bị và phương pháp khảo sát tính chất vật liệu đã chế tạo. Chương 3: Trình bày các kết quả đã nghiên cứu chế tạo, tìm ra điều kiện tối ưu cho quy trình chế tạo màng BNKT nhằm nâng cao các tính chất sắt điện, mật độ tích trữ năng lượng của màng cũng như cải thiện tính chất của vật liệu sắt điện BNK...

Browsing by Author Nguyễn, Đăng Cơ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 00050010121.pdf.jpg
  • Theses


  • Authors: Nguyễn, Đăng Cơ;  Advisor: Bùi, Đình Tú; Ngô, Đức Quân (2019)

  • Chương 1: Trình bày một cách tổng quan về vật liệu sắt điện, vật liệu sắt điện không chì, các tính chất đặc trưng của vật liệu sắt điện này như cấu trúc tinh thể, tính chất sắt điện, quá trình chuyển pha, đường cong điện trễ và các yếu tố ảnh hưởng tới tính chất sắt điện. Chương 2: Trình bày các bước trong quy trình chế tạo màng BNKT, BNKT-xBFO bằng phương pháp sol-gel và giới thiệu các thiết bị và phương pháp khảo sát tính chất vật liệu đã chế tạo. Chương 3: Trình bày các kết quả đã nghiên cứu chế tạo, tìm ra điều kiện tối ưu cho quy trình chế tạo màng BNKT nhằm nâng cao các tính chất sắt điện, mật độ tích trữ năng lượng của màng cũng như cải thiện tính chất của vật liệu sắt điện BNK...