Browsing by Author Nguyễn, Đăng Châu

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • V_L0_01128.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Đăng Châu;  Advisor: Ngô, Quang Sơn (2006)

  • Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý việc thiết kế và sử dụng trang Web học tập trong môi trường dạy học đa phương tiện. Tìm hiểu thực trạng công tác quản lý việc thiết kế và sử dụng trang Web học tập trong môi trường dạy học đa phương tiện ở trường cao đẳng Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Từ đó đề xuất một số biện pháp nâng cao nhận thức cho giảng viên về tầm quan trọng của việc thiết kế và sử dụng trang Web, hướng dẫn giảng viên lựa chọn nội dung phù hợp để thiết kế. Quản lý và phối hợp giữa các giảng viên với kỹ sư tin học trong việc thiết kế trang Web học tập nhằm nâng cao chất lượng dạy học trong môi trường đa phương tiện

Browsing by Author Nguyễn, Đăng Châu

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • V_L0_01128.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Đăng Châu;  Advisor: Ngô, Quang Sơn (2006)

  • Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý việc thiết kế và sử dụng trang Web học tập trong môi trường dạy học đa phương tiện. Tìm hiểu thực trạng công tác quản lý việc thiết kế và sử dụng trang Web học tập trong môi trường dạy học đa phương tiện ở trường cao đẳng Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Từ đó đề xuất một số biện pháp nâng cao nhận thức cho giảng viên về tầm quan trọng của việc thiết kế và sử dụng trang Web, hướng dẫn giảng viên lựa chọn nội dung phù hợp để thiết kế. Quản lý và phối hợp giữa các giảng viên với kỹ sư tin học trong việc thiết kế trang Web học tập nhằm nâng cao chất lượng dạy học trong môi trường đa phương tiện