Browsing by Author Nguyễn, Đăng Dung, 1952-,

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 00050002681_Noi_dung.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Đinh, Thị Thu Trang;  Advisor: Nguyễn, Đăng Dung, 1952-, (2013)

  • Nghiên cứu làm rõ chiều dài lịch sử tư tưởng nhận thức về quyền con người, quyền công dân qua các thời kỳ. Nêu, phân tích được những khái niệm, đặc điểm, tính chất của quyền con người và quyền công dân. Nêu, phân tích được mối quan hệ biện chứng gần gũi mậ (...)

Browsing by Author Nguyễn, Đăng Dung, 1952-,

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 00050002681_Noi_dung.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Đinh, Thị Thu Trang;  Advisor: Nguyễn, Đăng Dung, 1952-, (2013)

  • Nghiên cứu làm rõ chiều dài lịch sử tư tưởng nhận thức về quyền con người, quyền công dân qua các thời kỳ. Nêu, phân tích được những khái niệm, đặc điểm, tính chất của quyền con người và quyền công dân. Nêu, phân tích được mối quan hệ biện chứng gần gũi mậ (...)