Browsing by Author Nguyễn, Đăng Dung, 1952-, người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • 00050003019.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Quang Trung;  Advisor: Nguyễn, Đăng Dung, 1952-, người hướng dẫn (2013)

 • Luận văn ThS. Pháp luật về quyền con người (Chuyên ngành đào tạo thí điểm) -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Phân tích, khẳng định vai trò quan trọng của đất đai trong việc bảo đảm các quyền con người cơ bản; nghiên cứu các nguyên tắc, tiêu chuẩn pháp lý quốc tế về quyền con người liên quan đến đất đai. Phân tích, chỉ rõ những tác (...); Electronic Resources

 • 00050002681.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đinh, Thị Thu Trang;  Advisor: Nguyễn, Đăng Dung, 1952-, người hướng dẫn (2013)

 • Luận văn ThS. Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Nghiên cứu làm rõ chiều dài lịch sử tư tưởng nhận thức về quyền con người, quyền công dân qua các thời kỳ. Nêu, phân tích được những khái niệm, đặc điểm, tính chất của quyền con người và quyền công dân. Nêu, phân tích được mối quan hệ biện chứng gần gũi mậ (...); Electronic Resources

Browsing by Author Nguyễn, Đăng Dung, 1952-, người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • 00050003019.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Quang Trung;  Advisor: Nguyễn, Đăng Dung, 1952-, người hướng dẫn (2013)

 • Luận văn ThS. Pháp luật về quyền con người (Chuyên ngành đào tạo thí điểm) -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Phân tích, khẳng định vai trò quan trọng của đất đai trong việc bảo đảm các quyền con người cơ bản; nghiên cứu các nguyên tắc, tiêu chuẩn pháp lý quốc tế về quyền con người liên quan đến đất đai. Phân tích, chỉ rõ những tác (...); Electronic Resources

 • 00050002681.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đinh, Thị Thu Trang;  Advisor: Nguyễn, Đăng Dung, 1952-, người hướng dẫn (2013)

 • Luận văn ThS. Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Nghiên cứu làm rõ chiều dài lịch sử tư tưởng nhận thức về quyền con người, quyền công dân qua các thời kỳ. Nêu, phân tích được những khái niệm, đặc điểm, tính chất của quyền con người và quyền công dân. Nêu, phân tích được mối quan hệ biện chứng gần gũi mậ (...); Electronic Resources