Browsing by Author Nguyễn, Đăng Dung, Người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • V_L0_01251_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Trọng Hải;  Advisor: Nguyễn, Đăng Dung, Người hướng dẫn (2007)

 • 103 tr. + Đĩa mềm + Tóm tắt; Khái quát những vấn đề lý luận về thể chế chính trị, trên cơ sở Hiến pháp và pháp luật cũng như thực tiễn đời sống chính trị của nước Nga hiện nay, đề cập, làm sáng tỏ và nhận định nhu cầu thay đổi thể chế chính trị cũng như những cơ sở pháp lý của thể chế (...); Luận văn ThS Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật 60.38.01 Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội; Electronic Resources

 • V_L0_01064_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đào, Thị Phương Thùy;  Advisor: Nguyễn, Đăng Dung, Người hướng dẫn (2006)

 • Electronic Resources; 83 tr. + Đĩa mềm; Hệ thống hóa về trách nhiệm hành pháp trong chế độ đại nghị. Phân tích, đánh giá nội dung của hành pháp phải chịu trách nhiệm trong chế độ đại nghị. Đồng thời trình bày việc áp dụng chế độ trách nhiệm này và chỉ ra những điểm khác biệt trong việc áp dụng ở (...); Luận văn ThS Lý luận lịch sử nhà nước và pháp luật 60.38.01 Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội

Browsing by Author Nguyễn, Đăng Dung, Người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • V_L0_01251_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Trọng Hải;  Advisor: Nguyễn, Đăng Dung, Người hướng dẫn (2007)

 • 103 tr. + Đĩa mềm + Tóm tắt; Khái quát những vấn đề lý luận về thể chế chính trị, trên cơ sở Hiến pháp và pháp luật cũng như thực tiễn đời sống chính trị của nước Nga hiện nay, đề cập, làm sáng tỏ và nhận định nhu cầu thay đổi thể chế chính trị cũng như những cơ sở pháp lý của thể chế (...); Luận văn ThS Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật 60.38.01 Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội; Electronic Resources

 • V_L0_01064_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đào, Thị Phương Thùy;  Advisor: Nguyễn, Đăng Dung, Người hướng dẫn (2006)

 • Electronic Resources; 83 tr. + Đĩa mềm; Hệ thống hóa về trách nhiệm hành pháp trong chế độ đại nghị. Phân tích, đánh giá nội dung của hành pháp phải chịu trách nhiệm trong chế độ đại nghị. Đồng thời trình bày việc áp dụng chế độ trách nhiệm này và chỉ ra những điểm khác biệt trong việc áp dụng ở (...); Luận văn ThS Lý luận lịch sử nhà nước và pháp luật 60.38.01 Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội