Browsing by Author Nguyễn, Đăng Dung , người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • 00050002352_Noi_dung.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Lê, Minh Tùng;  Advisor: Nguyễn, Đăng Dung , người hướng dẫn (2013)

  • 94 tr. + CD-ROM + tóm tắt; Luận văn ThS. Lý luận và lịch sử Nhà nước và Pháp luật -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Phân tích làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về hoạt động lập hiến. Khái quát thực tiễn vận dụng thực hiện quy trình lập hiến; đánh giá thực trạng và thực tế thực hiện các quy trình. Từ đó, rút ra những ưu điểm, hạn chế, đặc biệt là rút ra và phân tích nhữn (...); Electronic Resources

Browsing by Author Nguyễn, Đăng Dung , người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • 00050002352_Noi_dung.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Lê, Minh Tùng;  Advisor: Nguyễn, Đăng Dung , người hướng dẫn (2013)

  • 94 tr. + CD-ROM + tóm tắt; Luận văn ThS. Lý luận và lịch sử Nhà nước và Pháp luật -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Phân tích làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về hoạt động lập hiến. Khái quát thực tiễn vận dụng thực hiện quy trình lập hiến; đánh giá thực trạng và thực tế thực hiện các quy trình. Từ đó, rút ra những ưu điểm, hạn chế, đặc biệt là rút ra và phân tích nhữn (...); Electronic Resources