Browsing by Author Nguyễn, Đại Đồng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 44
 • TNS10336.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Đại Đồng (2004)

 • Bài viết giới thiệu Chùa Bích Động thuộc huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình do 2 Hòa thượng quê Nam Định vì lòng mộ đạo Phật, hai vị rủ nhau đi tìm cảnh ngoạn mục, trên non dưới nước, họ quyết định lập thảo am thờ Phật. Sau đó chủa được dựng lên dựa vào sườn núi, chia làm 3 nếp: Hạ, Trung, Thượng

 • TNS10426.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Đại Đồng; Nguyễn, Quốc Tuấn (2003)

 • Nhân đọc tập 3 bộ sách Việt Nam Phật giáo sử luận. Tác phẩm này được NXB Văn học tái bản tại Hà Nội năm 1994. Chúng tôi sử dụng bản in năm 1994 này. Đọc tác phẩm, chúng tôi đồng ý với đánh giá của NXB: “ Đây là một công trình biên soạn công phu với khối lượng tu liệu phong phú”.

 • TNS10795.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Đại Đồng (2006)

 • Việc đào tạo tăng tài là yêu cầu cấp thiết đối với Hội, nhất là trong giai đoạn chấn hưng cần phải có Tăng ni (nhất là tăng ni thanh niên) được học hành căn bản mới truyền bá được giáo pháp của đạo phật trong nhân dân. Nhận thức được vấn đề này tiếp sau khóa Hạ và lớp sơ học tại chùa Quán Sứ trong năm 1935, hội quyết định mở trường Tăng học và trường Ni học

 • TNS10811.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Đại Đồng (2006)

 • Xây dựng tổ chức hội là vấn đề được hội thường xuyên quan tâm trong suốt thời kỳ này, bởi có một ban trị sự mạnh ở Trung ương

Browsing by Author Nguyễn, Đại Đồng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 44
 • TNS10336.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Đại Đồng (2004)

 • Bài viết giới thiệu Chùa Bích Động thuộc huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình do 2 Hòa thượng quê Nam Định vì lòng mộ đạo Phật, hai vị rủ nhau đi tìm cảnh ngoạn mục, trên non dưới nước, họ quyết định lập thảo am thờ Phật. Sau đó chủa được dựng lên dựa vào sườn núi, chia làm 3 nếp: Hạ, Trung, Thượng

 • TNS10426.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Đại Đồng; Nguyễn, Quốc Tuấn (2003)

 • Nhân đọc tập 3 bộ sách Việt Nam Phật giáo sử luận. Tác phẩm này được NXB Văn học tái bản tại Hà Nội năm 1994. Chúng tôi sử dụng bản in năm 1994 này. Đọc tác phẩm, chúng tôi đồng ý với đánh giá của NXB: “ Đây là một công trình biên soạn công phu với khối lượng tu liệu phong phú”.

 • TNS10795.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Đại Đồng (2006)

 • Việc đào tạo tăng tài là yêu cầu cấp thiết đối với Hội, nhất là trong giai đoạn chấn hưng cần phải có Tăng ni (nhất là tăng ni thanh niên) được học hành căn bản mới truyền bá được giáo pháp của đạo phật trong nhân dân. Nhận thức được vấn đề này tiếp sau khóa Hạ và lớp sơ học tại chùa Quán Sứ trong năm 1935, hội quyết định mở trường Tăng học và trường Ni học

 • TNS10811.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Đại Đồng (2006)

 • Xây dựng tổ chức hội là vấn đề được hội thường xuyên quan tâm trong suốt thời kỳ này, bởi có một ban trị sự mạnh ở Trung ương