Browsing by Author Nguyễn, Đạm Thúy

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • V_L2_00648.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Đạm Thúy;  Advisor: Vũ, Duy Thông (2005)

  • Nêu một số vấn đề lý luận chung về báo in và việc nghiên cứu, phê bình mỹ thuật trên báo in từ năm 2000 đến nay. Nhận xét, đánh giá, nêu các điểm mạnh, yếu nhằm chỉ ra tác động của việc nghiên cứu, phê bình mỹ thuật trên báo in đối với nhận thức thẩm mỹ của công chúng. Đề ra những giải pháp, kiến nghị cụ thể nhằm nâng cao chất lượng nội dung giới thiệu, nghiên cứu, phê bình mỹ thuật trên báo in, giúp công chúng tiếp cận hiệu quả hơn đối với các tác phẩm mỹ thuật

Browsing by Author Nguyễn, Đạm Thúy

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • V_L2_00648.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Đạm Thúy;  Advisor: Vũ, Duy Thông (2005)

  • Nêu một số vấn đề lý luận chung về báo in và việc nghiên cứu, phê bình mỹ thuật trên báo in từ năm 2000 đến nay. Nhận xét, đánh giá, nêu các điểm mạnh, yếu nhằm chỉ ra tác động của việc nghiên cứu, phê bình mỹ thuật trên báo in đối với nhận thức thẩm mỹ của công chúng. Đề ra những giải pháp, kiến nghị cụ thể nhằm nâng cao chất lượng nội dung giới thiệu, nghiên cứu, phê bình mỹ thuật trên báo in, giúp công chúng tiếp cận hiệu quả hơn đối với các tác phẩm mỹ thuật