Browsing by Author Nguyễn, Thị Phương Thùy

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
 • 02050005146.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Trang;  Advisor: Nguyễn, Thị Phương Thùy (2017)

 • Luận văn “Chức năng biểu cảm của ngôn ngữ văn xuôi của Tự lực văn đoàn (trường hợp Nhất Linh)” tập trung tìm hiểu hai vấn đề: khảo sát, thống kê các từ biểu thị tình thái trong bốn tiểu thuyết của nhà văn Nhất Linh đã được chọn để nghiên cứu. Qua khảo sát, thống kê, đã phân loại được các phương tiện biểu thị tình thái thành từng loại, nhóm cụ thể. Thứ hai là phân loại biểu cảm và phân tích cấu trúc của từng loại biểu cảm đã được phân loại. Thông qua việc khảo sát, thống kê, phân loại các phương tiện biểu thị tình thái và phân tích cấu trúc câu theo loại biểu cảm, đã nhận xét và rút ra kết luận về chức năng biểu cảm của ngôn ngữ văn xuôi Tự lực văn đoàn trường hợp Nhất Linh. Ngôn ngữ ...

 • V_L2_01114_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Phương Thùy;  Advisor: Đinh, Văn Đức, Người hướng dẫn (2008)

 • 219 tr. + CD-ROM + tóm tắt; Electronic Resources; Luận án TS. Lý luận ngôn ngữ -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008; Tổng quan cơ sở lý thuyết về thơ, ý thơ, tứ thơ, cấu trúc của thơ, khai thác những cách tiếp cận khác nhau khi nghiên cứu thơ và các lối nghiên cứu thơ từ truyền thống đến hiện đại của Việt Nam. Khảo sát những biến đổi theo hướng tự do hóa dựa trên cứ liệu (...)

 • 01050000688.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Phương Thùy; Trần, Tứ Hiếu (2012)

 • Ứng dụng các điều kiện đo phổ hấp thụ As(III) để xây dựng đường chuẩn đa biến xác định đồng thời các dạng As trong dung dịch. Dựa trên đường chuẩn đa biến xác định đồng thời các dạng asen bằng HVG – AAS vừa xây dựng được, nghiên cứu các điều kiện bảo quản mẫu: vật liệu bình chứa, pH, lượng oxi hòa tan, các ion thường có trong thành phần mẫu, nhiệt độ và thời gian bảo quản mẫu. Đá nh giá kết quả của các điều kiện tối ưu và phương pháp phân tích thông qua mẫu kiểm chứng. Xác định hàm lượng các dạng asen trong 5 mẫu thực tế ở khu vực Lâm Thao – Phú Thọ.

 • 02050003212.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thu Hoài;  Advisor: Nguyễn, Thị Phương Thùy (2015)

 • Đồng Đức Bốn có sở trường với các thể thơ truyền thống và ông đã thăng hoa từ lục bát. Đến với lục bát, một mặt, Đồng Đức Bốn trở về với cái mạch nguồn của dân tộc, cái nhịp thở nhẹ nhàng, sâu lắng của giống nòi nhưng mặt khác, ông cũng rất có ý thức vượt thoát khỏi cái nhẹ nhàng, đều đều đã trở thành quen thuộc của thể thơ. Cách tổ chức vần thơ của Đồng Đức Bốn vừa tuân thủ theo nguyên tắc hài hòa âm thanh của thi luật truyền thống vừa có sự nới rộng làm rạn nứt sự hoà âm ở các yếu tố tham gia hiệp vần gồm thanh điệu, âm cuối và âm chính, tạo nên một kiểu hoà âm mới không hoàn toàn bị gò bó.

 • 02050003884.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bàng, Diệu Kiệt;  Advisor: Nguyễn, Thị Phương Thùy (2015)

 • Trước tình hình mới của xã hội, ngày càng có nhiều bộ luật được xây dựng và ban hành, hệ thống Công báo từ cấp Trung ương đến địa phương ngày càng được hoàn thiện cả về số lượng và chất lượng. Đều này đặt ra những yêu cầu và đòi hỏi cấp bách cho những nhà xây dựng Công báo, cho những nhà nghiên cứu về Công báo, cho cả những dịch giả trong việc chuyển dịch, đối chiếu, so sánh những bộ luật, văn bản pháp luật từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài và ngược lại.

Browsing by Author Nguyễn, Thị Phương Thùy

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
 • 02050005146.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Trang;  Advisor: Nguyễn, Thị Phương Thùy (2017)

 • Luận văn “Chức năng biểu cảm của ngôn ngữ văn xuôi của Tự lực văn đoàn (trường hợp Nhất Linh)” tập trung tìm hiểu hai vấn đề: khảo sát, thống kê các từ biểu thị tình thái trong bốn tiểu thuyết của nhà văn Nhất Linh đã được chọn để nghiên cứu. Qua khảo sát, thống kê, đã phân loại được các phương tiện biểu thị tình thái thành từng loại, nhóm cụ thể. Thứ hai là phân loại biểu cảm và phân tích cấu trúc của từng loại biểu cảm đã được phân loại. Thông qua việc khảo sát, thống kê, phân loại các phương tiện biểu thị tình thái và phân tích cấu trúc câu theo loại biểu cảm, đã nhận xét và rút ra kết luận về chức năng biểu cảm của ngôn ngữ văn xuôi Tự lực văn đoàn trường hợp Nhất Linh. Ngôn ngữ ...

 • V_L2_01114_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Phương Thùy;  Advisor: Đinh, Văn Đức, Người hướng dẫn (2008)

 • 219 tr. + CD-ROM + tóm tắt; Electronic Resources; Luận án TS. Lý luận ngôn ngữ -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008; Tổng quan cơ sở lý thuyết về thơ, ý thơ, tứ thơ, cấu trúc của thơ, khai thác những cách tiếp cận khác nhau khi nghiên cứu thơ và các lối nghiên cứu thơ từ truyền thống đến hiện đại của Việt Nam. Khảo sát những biến đổi theo hướng tự do hóa dựa trên cứ liệu (...)

 • 01050000688.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Phương Thùy; Trần, Tứ Hiếu (2012)

 • Ứng dụng các điều kiện đo phổ hấp thụ As(III) để xây dựng đường chuẩn đa biến xác định đồng thời các dạng As trong dung dịch. Dựa trên đường chuẩn đa biến xác định đồng thời các dạng asen bằng HVG – AAS vừa xây dựng được, nghiên cứu các điều kiện bảo quản mẫu: vật liệu bình chứa, pH, lượng oxi hòa tan, các ion thường có trong thành phần mẫu, nhiệt độ và thời gian bảo quản mẫu. Đá nh giá kết quả của các điều kiện tối ưu và phương pháp phân tích thông qua mẫu kiểm chứng. Xác định hàm lượng các dạng asen trong 5 mẫu thực tế ở khu vực Lâm Thao – Phú Thọ.

 • 02050003212.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thu Hoài;  Advisor: Nguyễn, Thị Phương Thùy (2015)

 • Đồng Đức Bốn có sở trường với các thể thơ truyền thống và ông đã thăng hoa từ lục bát. Đến với lục bát, một mặt, Đồng Đức Bốn trở về với cái mạch nguồn của dân tộc, cái nhịp thở nhẹ nhàng, sâu lắng của giống nòi nhưng mặt khác, ông cũng rất có ý thức vượt thoát khỏi cái nhẹ nhàng, đều đều đã trở thành quen thuộc của thể thơ. Cách tổ chức vần thơ của Đồng Đức Bốn vừa tuân thủ theo nguyên tắc hài hòa âm thanh của thi luật truyền thống vừa có sự nới rộng làm rạn nứt sự hoà âm ở các yếu tố tham gia hiệp vần gồm thanh điệu, âm cuối và âm chính, tạo nên một kiểu hoà âm mới không hoàn toàn bị gò bó.

 • 02050003884.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bàng, Diệu Kiệt;  Advisor: Nguyễn, Thị Phương Thùy (2015)

 • Trước tình hình mới của xã hội, ngày càng có nhiều bộ luật được xây dựng và ban hành, hệ thống Công báo từ cấp Trung ương đến địa phương ngày càng được hoàn thiện cả về số lượng và chất lượng. Đều này đặt ra những yêu cầu và đòi hỏi cấp bách cho những nhà xây dựng Công báo, cho những nhà nghiên cứu về Công báo, cho cả những dịch giả trong việc chuyển dịch, đối chiếu, so sánh những bộ luật, văn bản pháp luật từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài và ngược lại.