Browsing by Author Nguyễn, Thị Phương Thúy

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
 • V_L0_01923.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Phương Thúy (2008)

 • Nghiên cứu những vấn đề khái quát chung về tranh chấp lao động, đình công và giải quyết tranh chấp lao động, đình công và sự tham gia của công đoàn. Nghiên cứu một cách có hệ thống vấn đề lý luận và thực tiễn về thẩm quyền tham gia của công đoàn trong giải quyết tranh chấp lao động và đình công; đặc biệt là trong các doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay. Đánh giá những ưu điểm, nhược điểm về thực tiễn việc tham gia của công đoàn trong giải quyết tranh chấp lao động và đình công. Đưa ra một số kiến nghị về quy định của pháp luật và về tổ chức thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả việc tham gia của công đoàn trong giải quyết tranh chấp lao động và đình công

 • 02050005519.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Phương Thúy;  Advisor: Trương, Duy Hòa (2018)

 • - Luận văn làm rõ những cơ sở là nền tảng cho quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc giai đoạn 2010-2016. Trong đó, quan hệ chính trị - ngoại giao, quan hệ hợp tác về văn hóa, thể thao và du lịch, quan hệ hợp tác về biên giới lãnh thổ là tiền đề, đặt nền móng cho sự phát triển của quan hệ kinh tế - thương mại giữa hai nước. Ngoài ra, hơn 30 hiệp định và văn bản thỏa thuận về kinh tế thương mại được ký kết giữa chính phủ, một số bộ, ngành cấp Trung ương và chính quyền địa phương của hai nước là cơ sở pháp lý cho quan hệ thương mại Việt -Trung giai đoạn 2010-2016. - Luận văn đã đưa ra những phân tích cụ thể về tình hình thương mại giữa hai nước giai đoạn 2010-2016 qua những dữ ...

 • 05050003675.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Nguyễn, Thị Phương Thúy;  Advisor: Phạm, Kim Chung (2019)

 • Nghiên cứu cơ sở lý luận về Giáo dục STEM. Nghiên cứu việc sử dụng hiệu quả giáo dục STEM vào trường trung học cơ sở (THCS). Thực nghiệm sư phạm nhằm đánh giá tính khả thi và hiệu quả việc phát triển năng lực khoa học tự nhiên theo STEM của học sinh THCS.

Browsing by Author Nguyễn, Thị Phương Thúy

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
 • V_L0_01923.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Phương Thúy (2008)

 • Nghiên cứu những vấn đề khái quát chung về tranh chấp lao động, đình công và giải quyết tranh chấp lao động, đình công và sự tham gia của công đoàn. Nghiên cứu một cách có hệ thống vấn đề lý luận và thực tiễn về thẩm quyền tham gia của công đoàn trong giải quyết tranh chấp lao động và đình công; đặc biệt là trong các doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay. Đánh giá những ưu điểm, nhược điểm về thực tiễn việc tham gia của công đoàn trong giải quyết tranh chấp lao động và đình công. Đưa ra một số kiến nghị về quy định của pháp luật và về tổ chức thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả việc tham gia của công đoàn trong giải quyết tranh chấp lao động và đình công

 • 02050005519.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Phương Thúy;  Advisor: Trương, Duy Hòa (2018)

 • - Luận văn làm rõ những cơ sở là nền tảng cho quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc giai đoạn 2010-2016. Trong đó, quan hệ chính trị - ngoại giao, quan hệ hợp tác về văn hóa, thể thao và du lịch, quan hệ hợp tác về biên giới lãnh thổ là tiền đề, đặt nền móng cho sự phát triển của quan hệ kinh tế - thương mại giữa hai nước. Ngoài ra, hơn 30 hiệp định và văn bản thỏa thuận về kinh tế thương mại được ký kết giữa chính phủ, một số bộ, ngành cấp Trung ương và chính quyền địa phương của hai nước là cơ sở pháp lý cho quan hệ thương mại Việt -Trung giai đoạn 2010-2016. - Luận văn đã đưa ra những phân tích cụ thể về tình hình thương mại giữa hai nước giai đoạn 2010-2016 qua những dữ ...

 • 05050003675.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Nguyễn, Thị Phương Thúy;  Advisor: Phạm, Kim Chung (2019)

 • Nghiên cứu cơ sở lý luận về Giáo dục STEM. Nghiên cứu việc sử dụng hiệu quả giáo dục STEM vào trường trung học cơ sở (THCS). Thực nghiệm sư phạm nhằm đánh giá tính khả thi và hiệu quả việc phát triển năng lực khoa học tự nhiên theo STEM của học sinh THCS.