Browsing by Author Nguyễn, Thị Phương Thủy

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
 • BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH ENZYME PHÂN HỦY XÁC THỰC VẬT CỦA NHÓM NẤM SỢI PHÂN LẬP TỪ LÁ CÂY RỤNG Ở VIỆT NAM.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lê, Thị Hoàng Yến; Nguyễn, Thị Phương Thủy; Nguyễn, Anh Đức; Nguyễn, Anh Tuấn; Dương, Văn Hợp (2009)

 • Trong tự nhiên, xác thực vật bị phân hủy qua nhiều giai đoạn, đầu tiên là nước ngấm vào cơ chất, tại thời điểm này các hợp chất cac bon dễ hòa tan nhất sẽ được giải phóng. Tiếp đến là quá trình phân cắt thành những đoạn nhỏ một cách cơ học, do tác động của các động vật không xương, vật kí sinh, côn trùng,... làm cho bề mặt nguyên liệu lớn hơn, điều đó giúp cho quá trình xâm nhập của vi sinh vật dễ dàng hơn [13]. Những vật liệu khó tan của xác thực vật bao gồm cellulose (40-50%), hemicellulose (25-40%), lignin (20-35%), các thành phần này sẽ bị phân giải nhờ các enzyme vi sinh vật một cách tự nhiên [6]. Tùy theo tỷ lệ các chất này có trong xác thực vật khác nhau mà tốc độ phân hủy của ...

 • 02050001094.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Phương Thủy;  Advisor: Ngô, Minh Oanh (2012)

 • Khái quá văn hóa Trung Quốc: làm rõ cơ sở lý luận thông qua việc cung cấp các định nghĩa về văn hóa, văn hóa chính trị, mối liên kết giữa văn hóa với con người, văn hóa với chủ nghĩa dân tộc; trình bày một số nét đặc trưng của văn hóa Trung Hoa truyền thống, hiện đại, là cơ sở hình thành nên một văn hóa Biển Đông đặc trưng Trung Hoa. Nghiên cứu yếu tố văn hóa trong chính sách Biển Đông của Trung Quốc: khái quát các giá trị “vật chất” Biển Đông, nguyên nhân khách quan của văn hóa bành trướng Biển Đông của Trung Quốc; khái quát vị trí địa kinh tế, địa chiến lược Biển Đông; khái quát chính sách của Trung Quốc đối với Biển Đông từ khi vùng biển này nằm trong chiến lược bành trướng của Tru...

 • 02050001094_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Phương Thủy;  Advisor: Ngô, Minh Oanh (2012)

 • Luận văn ThS. Quan hệ quốc tế -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Khái quá văn hóa Trung Quốc: làm rõ cơ sở lý luận thông qua việc cung cấp các định nghĩa về văn hóa, văn hóa chính trị, mối liên kết giữa văn hóa với con người, văn hóa với chủ nghĩa dân tộc; trình bày một số nét đặc trưng của văn hóa Trung Hoa truyền thốn (...); Electronic Resources

Browsing by Author Nguyễn, Thị Phương Thủy

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
 • BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH ENZYME PHÂN HỦY XÁC THỰC VẬT CỦA NHÓM NẤM SỢI PHÂN LẬP TỪ LÁ CÂY RỤNG Ở VIỆT NAM.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lê, Thị Hoàng Yến; Nguyễn, Thị Phương Thủy; Nguyễn, Anh Đức; Nguyễn, Anh Tuấn; Dương, Văn Hợp (2009)

 • Trong tự nhiên, xác thực vật bị phân hủy qua nhiều giai đoạn, đầu tiên là nước ngấm vào cơ chất, tại thời điểm này các hợp chất cac bon dễ hòa tan nhất sẽ được giải phóng. Tiếp đến là quá trình phân cắt thành những đoạn nhỏ một cách cơ học, do tác động của các động vật không xương, vật kí sinh, côn trùng,... làm cho bề mặt nguyên liệu lớn hơn, điều đó giúp cho quá trình xâm nhập của vi sinh vật dễ dàng hơn [13]. Những vật liệu khó tan của xác thực vật bao gồm cellulose (40-50%), hemicellulose (25-40%), lignin (20-35%), các thành phần này sẽ bị phân giải nhờ các enzyme vi sinh vật một cách tự nhiên [6]. Tùy theo tỷ lệ các chất này có trong xác thực vật khác nhau mà tốc độ phân hủy của ...

 • 02050001094.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Phương Thủy;  Advisor: Ngô, Minh Oanh (2012)

 • Khái quá văn hóa Trung Quốc: làm rõ cơ sở lý luận thông qua việc cung cấp các định nghĩa về văn hóa, văn hóa chính trị, mối liên kết giữa văn hóa với con người, văn hóa với chủ nghĩa dân tộc; trình bày một số nét đặc trưng của văn hóa Trung Hoa truyền thống, hiện đại, là cơ sở hình thành nên một văn hóa Biển Đông đặc trưng Trung Hoa. Nghiên cứu yếu tố văn hóa trong chính sách Biển Đông của Trung Quốc: khái quát các giá trị “vật chất” Biển Đông, nguyên nhân khách quan của văn hóa bành trướng Biển Đông của Trung Quốc; khái quát vị trí địa kinh tế, địa chiến lược Biển Đông; khái quát chính sách của Trung Quốc đối với Biển Đông từ khi vùng biển này nằm trong chiến lược bành trướng của Tru...

 • 02050001094_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Phương Thủy;  Advisor: Ngô, Minh Oanh (2012)

 • Luận văn ThS. Quan hệ quốc tế -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Khái quá văn hóa Trung Quốc: làm rõ cơ sở lý luận thông qua việc cung cấp các định nghĩa về văn hóa, văn hóa chính trị, mối liên kết giữa văn hóa với con người, văn hóa với chủ nghĩa dân tộc; trình bày một số nét đặc trưng của văn hóa Trung Hoa truyền thốn (...); Electronic Resources