Browsing by Author Nguyễn, Thị Phương Thu

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • V_L0_02314.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Thị Phương Thu;  Advisor: Trần, Trung Ninh (2009)

  • Phân tích tầm quan trọng của thực hành hóa học và ưu điểm của trắc nghiệm khách quan đối với dạy học hóa học. Nghiên cứu các kỹ năng thực hành hóa học và các tiêu chí như: độ khó, độ phân biệt, độ giá trị để đánh giá trắc nghiệm khách quan. Nghiên cứu mục tiêu cần đạt được trong các giờ thực hành và xây dựng hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan theo nội dung các bài thực hành trong chương trình hóa học trung học phổ thông. Trình bày một số giáo án thực hành hóa học trung học phổ thông và tiến hành thực nghiệm sư phạm. Đánh giá các kết quả thực nghiệm thu được và đưa ra một số khuyến nghị như: Bộ Giáo dục và Đào tạo tăng số câu hỏi rèn kỹ năng thực hành trong các đề thi tú tài và th...

Browsing by Author Nguyễn, Thị Phương Thu

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • V_L0_02314.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Thị Phương Thu;  Advisor: Trần, Trung Ninh (2009)

  • Phân tích tầm quan trọng của thực hành hóa học và ưu điểm của trắc nghiệm khách quan đối với dạy học hóa học. Nghiên cứu các kỹ năng thực hành hóa học và các tiêu chí như: độ khó, độ phân biệt, độ giá trị để đánh giá trắc nghiệm khách quan. Nghiên cứu mục tiêu cần đạt được trong các giờ thực hành và xây dựng hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan theo nội dung các bài thực hành trong chương trình hóa học trung học phổ thông. Trình bày một số giáo án thực hành hóa học trung học phổ thông và tiến hành thực nghiệm sư phạm. Đánh giá các kết quả thực nghiệm thu được và đưa ra một số khuyến nghị như: Bộ Giáo dục và Đào tạo tăng số câu hỏi rèn kỹ năng thực hành trong các đề thi tú tài và th...