Browsing by Author Nguyễn, Thị Phương Thuỳ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • V_L2_01114.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Thị Phương Thuỳ;  Advisor: Đinh, Văn Đức (2008)

  • Tổng quan cơ sở lý thuyết về thơ, ý thơ, tứ thơ, cấu trúc của thơ, khai thác những cách tiếp cận khác nhau khi nghiên cứu thơ và các lối nghiên cứu thơ từ truyền thống đến hiện đại của Việt Nam. Khảo sát những biến đổi theo hướng tự do hóa dựa trên cứ liệu các tập thơ cụ thể của các tác giả như Hàn Mặc Tử, Chế Lan Viên ở các cấp độ bài, khổ, câu ... bằng phương pháp định lượng và định tính, từ đó tìm ra sự khu biệt của thơ mới với thơ cũ, thấy được sự biến đổi của ngôn ngữ thơ qua các giai đoạn. Bình luận về quá trình biến đổi, những đặc điểm trong sự biến đổi cấu trúc thơ. Tìm ra sự cách tân về ngôn ngữ tác giả, ngôn ngữ tác phẩm thơ, đồng thời dự báo khuynh hướng phát triển, biến đổ...

Browsing by Author Nguyễn, Thị Phương Thuỳ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • V_L2_01114.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Thị Phương Thuỳ;  Advisor: Đinh, Văn Đức (2008)

  • Tổng quan cơ sở lý thuyết về thơ, ý thơ, tứ thơ, cấu trúc của thơ, khai thác những cách tiếp cận khác nhau khi nghiên cứu thơ và các lối nghiên cứu thơ từ truyền thống đến hiện đại của Việt Nam. Khảo sát những biến đổi theo hướng tự do hóa dựa trên cứ liệu các tập thơ cụ thể của các tác giả như Hàn Mặc Tử, Chế Lan Viên ở các cấp độ bài, khổ, câu ... bằng phương pháp định lượng và định tính, từ đó tìm ra sự khu biệt của thơ mới với thơ cũ, thấy được sự biến đổi của ngôn ngữ thơ qua các giai đoạn. Bình luận về quá trình biến đổi, những đặc điểm trong sự biến đổi cấu trúc thơ. Tìm ra sự cách tân về ngôn ngữ tác giả, ngôn ngữ tác phẩm thơ, đồng thời dự báo khuynh hướng phát triển, biến đổ...