Browsing by Author Nguyễn, Thị Phương Trà

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • Luan van.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Thị Phương Trà;  Advisor: Nguyễn, Thị Việt Thanh (2014)

  • Tìm hiểu những vấn đề lý luận về địa danh có liên quan đến quá trình nghiên cứu. Điền dã, khảo sát thực tế hệ thống địa danh ở huyện Mộc Châu (ở xã Đông Sang, xã Mường Sang và thị trấn Mộc Châu). Thống kê, mô tả và phân tích cứ liệu để rút ra những nhận xét về mặt cấu tạo, phương thức định danh, nguồn gốc ngôn ngữ và ý nghĩa của các yếu tố cấu tạo nên địa danh huyện Mộc Châu. Từ nguồn ngữ liệu địa danh, giải mã các vấn đề về địa lí, lịch sử, văn hóa.

Browsing by Author Nguyễn, Thị Phương Trà

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • Luan van.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Thị Phương Trà;  Advisor: Nguyễn, Thị Việt Thanh (2014)

  • Tìm hiểu những vấn đề lý luận về địa danh có liên quan đến quá trình nghiên cứu. Điền dã, khảo sát thực tế hệ thống địa danh ở huyện Mộc Châu (ở xã Đông Sang, xã Mường Sang và thị trấn Mộc Châu). Thống kê, mô tả và phân tích cứ liệu để rút ra những nhận xét về mặt cấu tạo, phương thức định danh, nguồn gốc ngôn ngữ và ý nghĩa của các yếu tố cấu tạo nên địa danh huyện Mộc Châu. Từ nguồn ngữ liệu địa danh, giải mã các vấn đề về địa lí, lịch sử, văn hóa.