Browsing by Author Nguyễn, Thị Phương Trang

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 02050001690_Noi_dung.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Thị Phương Trang;  Advisor: Trương, Thị Khánh Hòa (2013)

  • Electronic Resources; Luận văn ThS. Tâm lý học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Nghiên cứu tình hình phát triển tư duy của 101 trẻ em độ tuổi 1 – 3 tuổi trên địa bàn Thành phố Hà Nội thông qua thang đo lường, đánh giá sự phát triển tư duy trẻ em 1 – 3 tuổi. Tìm hiểu thực trạng nhận thức, hành động của cha mẹ, xác định mối tương quan g (...)

Browsing by Author Nguyễn, Thị Phương Trang

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 02050001690_Noi_dung.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Thị Phương Trang;  Advisor: Trương, Thị Khánh Hòa (2013)

  • Electronic Resources; Luận văn ThS. Tâm lý học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Nghiên cứu tình hình phát triển tư duy của 101 trẻ em độ tuổi 1 – 3 tuổi trên địa bàn Thành phố Hà Nội thông qua thang đo lường, đánh giá sự phát triển tư duy trẻ em 1 – 3 tuổi. Tìm hiểu thực trạng nhận thức, hành động của cha mẹ, xác định mối tương quan g (...)