Browsing by Author Nguyễn, Thị Phương Trinh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 02050003527.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Thị Phương Trinh;  Advisor: Trịnh, Xuân Dũng (2020-04-04)

  • Tổng quan và bổ sung cơ sở lý luận về điểm tham quan di tích lịch sử văn hóa phục vụ khách du lịch. Dẫn chứng một số bài học kinh nghiệm của một số điểm tham quan di tích lịch sử văn hóa điển hình trên thế giới cũng như ở trong nước đã thành công về tổ chức hoạt động tại các điểm tham quan di tích lịch sử văn hóa. Nêu thực trạng của các điểm tham quan di tích lịch sử văn hóa tại thành phố Huế. Điều tra, đánh giá thực trạng các điểm tham quan di tích lịch sử văn hóa tại thành phố Huế. Đưa ra một số kiến nghị và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả khai thác và phát triển điểm tham quan di tích lịch sử văn hóa tại thành phố Huế phục vụ khách du lịch.

Browsing by Author Nguyễn, Thị Phương Trinh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 02050003527.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Thị Phương Trinh;  Advisor: Trịnh, Xuân Dũng (2020-04-04)

  • Tổng quan và bổ sung cơ sở lý luận về điểm tham quan di tích lịch sử văn hóa phục vụ khách du lịch. Dẫn chứng một số bài học kinh nghiệm của một số điểm tham quan di tích lịch sử văn hóa điển hình trên thế giới cũng như ở trong nước đã thành công về tổ chức hoạt động tại các điểm tham quan di tích lịch sử văn hóa. Nêu thực trạng của các điểm tham quan di tích lịch sử văn hóa tại thành phố Huế. Điều tra, đánh giá thực trạng các điểm tham quan di tích lịch sử văn hóa tại thành phố Huế. Đưa ra một số kiến nghị và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả khai thác và phát triển điểm tham quan di tích lịch sử văn hóa tại thành phố Huế phục vụ khách du lịch.