Browsing by Author Nguyễn, Thị Phượng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 32
 • 04053000226.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Phượng;  Advisor: Phạm, Ngọc Hàm (2020)

 • 当今时代是国际化时代,也是信息爆炸时代,新闻报纸作为通讯媒体之 一对促进社会交流以及国际合作占有举足轻重的角色,而且日益深受读者的 关心。 为了更好地落实自己的历史使命,新闻报纸从内容到形式尤其是语言 表达需要更加讲究,以便在最短的篇幅内能够传递最大的信息,成为读者开 阔视野、跟上时代的途径。作为新闻的重要组成部分,新闻标题也需要从内 容到形式能够满足广大读者的阅读要求,近年来深受新闻报纸工作者和语言 研究者的高度重视。本论文采取考察、描写、分析等研究方法,对 21 世纪以 来中国《人民日报》的新闻标题进行语言特点考察与分析,从而进一步探讨 中文新闻标题越译的方法。本论文共分三章。第一章对中越学者相关的研究 以及相关理论依据进行综述和总结。第二章对中国 21 世纪以来《人民日报》 的 1726 条新闻标题进行词语、语法结构、标点符号以及修辞手法等方面的考 察与分析,阐明其特点。此外还初步涉及到新闻标题中的话题特点进行探讨。 结果发现,新闻标题包括单词、短语以及句子等多个语言形式组成。其中, 以句子形式出现的标题更占优势。从词语方面看,《人民日报》新闻标题中 缩略语、外来语、新词语等较为常见。双引号、问号、感叹号、冒号、逗号 以及破折号等都出现在新闻标题上,有时,标点符号也起到一定的修辞作用。 比喻包括明喻和暗喻、 借代、 比拟、对偶、 引用、用典、排比、 设问等是新 闻标题常用的修辞手法。 所有这一切都是为了增强新闻标题对读者的吸引力, 起到引导读者阅读报纸的作用。第三章对《人民日报》新闻标题越译现状进 行考察与分析,结果发现,译者在越译过程中已经采取直译、 ...

 • 00050010620.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Phượng;  Advisor: Nguyễn, Mạnh Thắng (2019)

 • Làm rõ một số vấn đề lý luận về mang thai hộ vì mục đích nhân đạo và đi sâu làm rõ hợp đồng mang thai hộ. Trình bày thực trạng của việc xác lập và thực hiện hợp đồng mang thai hộ vì mục đích nhân đạo ngoài đời sống thực tế. Nêu, phân tích và nhận xét đánh giá những quy định của pháp luật Việt Nam về vấn đề hợp đồng thai hộ vì mục đích nhân đạo. Đưa ra kiến nghị, đề xuất nhằm hoàn thiện các quy định của pháp luật Việt Nam về vấn đề hợp đồng mang thai hộ vì mục đích nhân đạo.

 • 02050004459.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Phượng;  Advisor: Nguyễn, Hữu Thụ (2016)

 • Xây dựng cơ sở lý luận về kỹ năng học tập theo học chế tín chỉ của sinh viên dân tộc thiểu số. Điều tra, đánh giá thực trạng kỹ năng học tập theo học chế tín chỉ của sinh viên dân tộc thiểu số Trƣờng Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên và các yếu tố ảnh hƣởng đến sự thích ứng đó. Đưa ra một số biện pháp tâm lý giáo dục phạm nhằm giúp sinh viên nhanh chóng thích ứng và thích ứng tốt với hoạt động học tập theo học chế tín chỉ.

 • V_L2_01087.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Phượng;  Advisor: Trần, Trí Dõi (2008)

 • Khảo sát các quan hệ mạch lạc thời gian và không gian trong các bài tập đọc thuộc từng khối lớp, tìm hiểu cách thức sử dụng các quan hệ mạch lạc thời gian, không gian cũng như vai trò của chúng trong các văn bản khảo sát, từ đó đưa ra một số nhận xét về mức độ, cách thức cung cấp loại dữ liệu này trong các sách giáo khoa để đưa ra những nhận xét và kiến nghị nhằm giúp cho những người trực tiếp giảng dạy có thêm tư liệu để tham khảo, nghiên cứu, tìm ra phương pháp giảng dạy tốt nhất...

 • 02050004616.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Phượng;  Advisor: Nguyễn, Chí Hòa (2016)

 • Hệ thống hóa các vấn đề lí thuyết có liên quanđến đề tài, những vấn đề lí luận được chọn làm cơ sở cho đề tài. Phân tích, miêu tả các bước thoại, các hành vi ngôn ngữcủa giáo sinh trong giao tiếp với giáo viên trên lớp học. Phân tích, miêu tả thực trạng năng lực giao tiếp củagiáo sinh. Đề ra giải pháp nhằm nâng cao năng lực giao tiếp cho giáo sinh.

 • 00050008489.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Phượng (2017)

 • Luận văn đã nêu ra một số vấn đề lý luận chung về quấy rối tình dục tại nơi làm việc, đồng thời dẫn chứng quy định pháp luật của một số nước trên thế giới về vấn đề trên. Từ đó, so sánh và đánh giá thực trạng pháp luật của Việt Nam về quấy rối tình dục tại nơi làm việc. Như vây, có thể thấy rằng bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định như: Thiếu các quy định về thủ tục khiếu nại và tố cáo hành vi quấy rối tình dục, thiếu các biện pháp khắc phục, trừng phạt…. Qua nghiên cứu và đánh giá trên, luận văn cũng mạnh dạn đưa ra một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về phòng và chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc ở Việt Nam, cụ thể...

 • 05050003119.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Nguyễn, Thị Phượng;  Advisor: Hoàng, Thanh Tú (2017)

 • Trình bày cơ sở lí luận và thực tiễn của đề tài nghiên cứu về việc sử dụng bảo tàng đường Hồ Chí Minh trong dạy học Lịch sử Việt Nam ở trường Trung học phổ thông. Khảo sát thực trạng việc sử dụng bảo tàng đường Hồ Chí Minh trong dạy và học Lịch sử Việt Nam thời kì 1954- 1975. - Đề xuất các biện pháp sử dụng bảo tàng đường Hồ Chí Minh trong dạy và học Lịch sử Việt Nam thời kì 1954- 1975, bao gồm: sử dụng trong bài nội khóa (Xây dựng và sử dụng bảo tàng ảo về đường Hồ Chí Minh trên lớp; khai thác và sử dụng tranh ảnh, hiện vật của bảo tàng đường Hồ Chí Minh như một nguồn tư liệu trực quan), sử dụng trong hoạt động ngoại khóa (Tổ chức tham quan tại bảo tàng đường Hồ Chí Minh. Tổ chức tr...

Browsing by Author Nguyễn, Thị Phượng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 32
 • 04053000226.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Phượng;  Advisor: Phạm, Ngọc Hàm (2020)

 • 当今时代是国际化时代,也是信息爆炸时代,新闻报纸作为通讯媒体之 一对促进社会交流以及国际合作占有举足轻重的角色,而且日益深受读者的 关心。 为了更好地落实自己的历史使命,新闻报纸从内容到形式尤其是语言 表达需要更加讲究,以便在最短的篇幅内能够传递最大的信息,成为读者开 阔视野、跟上时代的途径。作为新闻的重要组成部分,新闻标题也需要从内 容到形式能够满足广大读者的阅读要求,近年来深受新闻报纸工作者和语言 研究者的高度重视。本论文采取考察、描写、分析等研究方法,对 21 世纪以 来中国《人民日报》的新闻标题进行语言特点考察与分析,从而进一步探讨 中文新闻标题越译的方法。本论文共分三章。第一章对中越学者相关的研究 以及相关理论依据进行综述和总结。第二章对中国 21 世纪以来《人民日报》 的 1726 条新闻标题进行词语、语法结构、标点符号以及修辞手法等方面的考 察与分析,阐明其特点。此外还初步涉及到新闻标题中的话题特点进行探讨。 结果发现,新闻标题包括单词、短语以及句子等多个语言形式组成。其中, 以句子形式出现的标题更占优势。从词语方面看,《人民日报》新闻标题中 缩略语、外来语、新词语等较为常见。双引号、问号、感叹号、冒号、逗号 以及破折号等都出现在新闻标题上,有时,标点符号也起到一定的修辞作用。 比喻包括明喻和暗喻、 借代、 比拟、对偶、 引用、用典、排比、 设问等是新 闻标题常用的修辞手法。 所有这一切都是为了增强新闻标题对读者的吸引力, 起到引导读者阅读报纸的作用。第三章对《人民日报》新闻标题越译现状进 行考察与分析,结果发现,译者在越译过程中已经采取直译、 ...

 • 00050010620.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Phượng;  Advisor: Nguyễn, Mạnh Thắng (2019)

 • Làm rõ một số vấn đề lý luận về mang thai hộ vì mục đích nhân đạo và đi sâu làm rõ hợp đồng mang thai hộ. Trình bày thực trạng của việc xác lập và thực hiện hợp đồng mang thai hộ vì mục đích nhân đạo ngoài đời sống thực tế. Nêu, phân tích và nhận xét đánh giá những quy định của pháp luật Việt Nam về vấn đề hợp đồng thai hộ vì mục đích nhân đạo. Đưa ra kiến nghị, đề xuất nhằm hoàn thiện các quy định của pháp luật Việt Nam về vấn đề hợp đồng mang thai hộ vì mục đích nhân đạo.

 • 02050004459.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Phượng;  Advisor: Nguyễn, Hữu Thụ (2016)

 • Xây dựng cơ sở lý luận về kỹ năng học tập theo học chế tín chỉ của sinh viên dân tộc thiểu số. Điều tra, đánh giá thực trạng kỹ năng học tập theo học chế tín chỉ của sinh viên dân tộc thiểu số Trƣờng Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên và các yếu tố ảnh hƣởng đến sự thích ứng đó. Đưa ra một số biện pháp tâm lý giáo dục phạm nhằm giúp sinh viên nhanh chóng thích ứng và thích ứng tốt với hoạt động học tập theo học chế tín chỉ.

 • V_L2_01087.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Phượng;  Advisor: Trần, Trí Dõi (2008)

 • Khảo sát các quan hệ mạch lạc thời gian và không gian trong các bài tập đọc thuộc từng khối lớp, tìm hiểu cách thức sử dụng các quan hệ mạch lạc thời gian, không gian cũng như vai trò của chúng trong các văn bản khảo sát, từ đó đưa ra một số nhận xét về mức độ, cách thức cung cấp loại dữ liệu này trong các sách giáo khoa để đưa ra những nhận xét và kiến nghị nhằm giúp cho những người trực tiếp giảng dạy có thêm tư liệu để tham khảo, nghiên cứu, tìm ra phương pháp giảng dạy tốt nhất...

 • 02050004616.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Phượng;  Advisor: Nguyễn, Chí Hòa (2016)

 • Hệ thống hóa các vấn đề lí thuyết có liên quanđến đề tài, những vấn đề lí luận được chọn làm cơ sở cho đề tài. Phân tích, miêu tả các bước thoại, các hành vi ngôn ngữcủa giáo sinh trong giao tiếp với giáo viên trên lớp học. Phân tích, miêu tả thực trạng năng lực giao tiếp củagiáo sinh. Đề ra giải pháp nhằm nâng cao năng lực giao tiếp cho giáo sinh.

 • 00050008489.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Phượng (2017)

 • Luận văn đã nêu ra một số vấn đề lý luận chung về quấy rối tình dục tại nơi làm việc, đồng thời dẫn chứng quy định pháp luật của một số nước trên thế giới về vấn đề trên. Từ đó, so sánh và đánh giá thực trạng pháp luật của Việt Nam về quấy rối tình dục tại nơi làm việc. Như vây, có thể thấy rằng bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định như: Thiếu các quy định về thủ tục khiếu nại và tố cáo hành vi quấy rối tình dục, thiếu các biện pháp khắc phục, trừng phạt…. Qua nghiên cứu và đánh giá trên, luận văn cũng mạnh dạn đưa ra một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về phòng và chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc ở Việt Nam, cụ thể...

 • 05050003119.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Nguyễn, Thị Phượng;  Advisor: Hoàng, Thanh Tú (2017)

 • Trình bày cơ sở lí luận và thực tiễn của đề tài nghiên cứu về việc sử dụng bảo tàng đường Hồ Chí Minh trong dạy học Lịch sử Việt Nam ở trường Trung học phổ thông. Khảo sát thực trạng việc sử dụng bảo tàng đường Hồ Chí Minh trong dạy và học Lịch sử Việt Nam thời kì 1954- 1975. - Đề xuất các biện pháp sử dụng bảo tàng đường Hồ Chí Minh trong dạy và học Lịch sử Việt Nam thời kì 1954- 1975, bao gồm: sử dụng trong bài nội khóa (Xây dựng và sử dụng bảo tàng ảo về đường Hồ Chí Minh trên lớp; khai thác và sử dụng tranh ảnh, hiện vật của bảo tàng đường Hồ Chí Minh như một nguồn tư liệu trực quan), sử dụng trong hoạt động ngoại khóa (Tổ chức tham quan tại bảo tàng đường Hồ Chí Minh. Tổ chức tr...