Browsing by Author Nguyễn, Thị Phức

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 02050004907.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Thị Phức;  Advisor: Hoàng, Thu Hương (2017)

  • Đề tài nghiên cứu giúp cho việc ứng dụng một số lý thuyết của xã hội học, tâm lý học và đặc biệt là công tác xã hội vào quá trình nghiên cứu và thực hành. Cụ thể đề tài vận dụng những kiến thức chuyên ngành về công tác xã hội như hệ thống các lý thuyết, các phương pháp, kỹ năng, đặc biệt là lý thuyết về phát triển cộng đồng nhằm đề xuất các hoạt động “ liên kết nguồn lực dựa vào cộng đồng nhằm hỗ trợ người dân giảm nghèo” góp phần thực hiện vai trò của công tác xã hội trong công tác xóa đói giảm nghèo.

Browsing by Author Nguyễn, Thị Phức

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 02050004907.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Thị Phức;  Advisor: Hoàng, Thu Hương (2017)

  • Đề tài nghiên cứu giúp cho việc ứng dụng một số lý thuyết của xã hội học, tâm lý học và đặc biệt là công tác xã hội vào quá trình nghiên cứu và thực hành. Cụ thể đề tài vận dụng những kiến thức chuyên ngành về công tác xã hội như hệ thống các lý thuyết, các phương pháp, kỹ năng, đặc biệt là lý thuyết về phát triển cộng đồng nhằm đề xuất các hoạt động “ liên kết nguồn lực dựa vào cộng đồng nhằm hỗ trợ người dân giảm nghèo” góp phần thực hiện vai trò của công tác xã hội trong công tác xóa đói giảm nghèo.