Browsing by Author Nguyễn, Thị Quế

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 19 of 19
 • 319(2001-6)_p71-79.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Quế (2001)

 • Bài viết nói về chặng đường quan hệ 25 năm giữa Việt Nam -Thái Lan :Trải qua nhiều thăng trầm , thử thách và đã được củng cố và phát triển từ quan hệ chính trị ngoại giao tới quan hệ kinh tế, khoa học kỹ thuật, an ninh quốc phòng , văn hóa , giáo dục, y tế , xã hội..Từ nền tảng mối quan hệ tốt đẹp chính là điều kiện để hai nước phát triển mở rộng hợp tác trong thế kỷ mới.

 • 242+243(1988-5+6)(21).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Quế (1988)

 • Sau Hiệp định Giơnevơ 1951, cũng như ở Việt Nam và Campuchia, tình hình chính trị, xã hội ở Lào rất phức tạp. Thực dân Pháp tuy bị thất bại, nhưng bọn tay sai của chúng và các lực lượng thân Pháp vẫn còn hoạt động mạnh. Lực lượng thân Mỹ xuất hiện và phát triển nhanh, tranh chấp quyết liệt với các phe pháp thân Pháp.

 • Có một tông phái Phật giáo Việt Nam ở Thái Lan Nguyễn Thị Quế.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Quế (2002)

 • Trong chuyến công tác vừa qua (vào tháng 7 và tháng 8 năm 2001), chúng tôi đã được tới thăm và làm việc với 4 trong 7 chùa Việt tại Băng Cốc. Những điều thu lượm và quan sát được trình bày trong bài viết này để những ai quan tâm tới vấn đề Phật giáo Việt Nam ở Thái Lan cùng tham khảo…

 • V_L2_01683.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Quế (2009)

 • : Tìm hiểu vai trò của dân ca đám cưới trong tập tục hôn nhân của người Mường Thanh Hóa. Khảo sát cách thức tổ chức và hình thức diễn xướng cơ bản các bài dân ca đám cưới trong nghi lễ hôn nhân cổ truyền của người Mường Thanh Hóa. Vận dụng các phương pháp nghiên cứu để chỉ ra giá trị, ý nghĩa của từng bài ca đám cưới. Sau đó, tổng hợp để thấy được giá trị ý nghĩa tổng thể của dân ca đám cưới trong phong tục hôn nhân của người Mường Thanh Hóa

 • TNS10083.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Quế (1998)

 • Việc đi chùa lễ Phật dù là ngày thường, ngày lễ, ngày tết đều là một nét đẹp như nhau, đều có ý nghĩa như nhau. Đó là sự cung kính của Phật tử chúng ta đối với Tam Bảo. Tới chùa, có thể là sau khi lễ Phật rồi, chúng ta thường tới vấn an các hòa thượng, tăng ni trong chùa, cúng dàng Tam Bảo hay cúng dàng tăng ni và nhân dịp đó nêu những điều còn mắc mớ về giáo lý và tu tập để được giảng giải

 • 02050006002.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Tạ, Trần Phương Nhung;  Advisor: Nguyễn, Thị Quế (2019)

 • Phân tích những nhân tố chủ yếu tác động đến quan hệ mười năm đối tác chiến lược Việt Nam - Ấn Độ (2007 - 2017) gồm: Quan điểm tiếp cận quan hệ đối tác chiến lược, tình hình thế giới, khu vực, lịch sử quan hệ hai nước trước năm 2007, chính sách đối ngoại của hai nước đối với nhau và tình hình hai nước. Phân tích thực trạng quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Ấn Độ từ năm 2007 đến năm 2017 trên các lĩnh vực chính trị - đối ngoại, kinh tế, quốc phòng - an ninh, văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ. Nhận xét về quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Ấn Độ trên các lĩnh vực giai đoạn 2007 - 2017. Đồng thời dự báo triển vọng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ đến năm 2...

 • 02050000079_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Ngô, Phương Anh;  Advisor: Nguyễn, Thị Quế (2010)

 • Luận văn ThS. Châu Á học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010; Phân tích những nhân tố thúc đẩy hình thành tiến trình liên kết ở Đông Á từ sau Chiến tranh Lạnh đến nay. Nghiên cứu thực trạng hình thành và phát triển của tiến trình liên kết ở Đông Á sau Chiến tranh Lạnh. Hệ thống hóa và phân tích một số quan điểm, chín (...); Electronic Resources

 • TapChiGiaoDucLyLuanSo6_2009(3).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Quế (2009)

 • Ngay sau thắng lợi của cuộc cách mạng tháng Giêng năm 1959, trên đất nước Cuba đã diễn ra hàng loạt những cải cách sâu rộng trong khuôn khổ cách mạng dân chủ nhân dân, tạo tiền đề vật chất và tinh thần đưa Cuba chuyển sang thời kì cách mạng xã hội chủ nghĩa.

 • V_L2_01233_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Dương;  Advisor: Nguyễn, Thị Quế (2008)

 • Phân tích những nhân tố chủ yếu tác động đến quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc sau chiến tranh lạnh bao gồm: tình hình thế giới và khu vực, chính sách đối ngoại, công cuộc đổi mới ở Hàn Quốc và đổi mới ở Việt Nam. Nghiên cứu thực trạng quan hệ Việt-Hàn trên các (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Quan hệ quốc tế -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008

 • 00050004789_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Quế;  Advisor: Hoàng, Ngọc Giao (2015)

 • Luận văn đi sâu tìm hiểu một vấn đề nhỏ trong mảng quyền của người khuyết tật, đó là quyền làm việc. Luận văn đã tìm hiểu các bất cập trong pháp luật, chính sách và thể chế trong việc thực thi các quyền làm việc của người khuyết tật tại Việt Nam. Từ đó luận văn đưa ra một vài kiến nghị nhằm hoàn thiện hơn nữa về pháp luật, chính sách và cơ chế của nước ta trong vấn đề quyền làm việc của người khuyết tật.

 • 02050005603.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Phương Anh;  Advisor: Nguyễn, Thị Quế (2018)

 • Sau quá trình nghiên cứu và thực hiện đề tài, luận văn đã đạt được một số kết quả nhất định: - Khái quát các lý thuyết về liên kết khu vực, liên kết tiểu vùng. - Phân tích những nhân tố tác động đến sự điều chỉnh chiến lược của Trung Quốc đối với Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng từ năm 2006 đến nay (bối cảnh quốc tế và khu vực; nhu cầu nội tại của các nước thuộc Tiểu vùng...). - Làm rõ những dấu mốc cho thấy quá trình điều chỉnh chiến lược của Trung Quốc đối với Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng từ 2006 đến nay. Đồng thời chỉ ra mục đích, nội dung của sự điều chỉnh đó. - Đánh giá kết quả đạt được và hạn chế đối với Trung Quốc và các nước thuộc Tiểu vùng...

 • V_L2_00611.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Quế;  Advisor: Lê, Đức Phúc (2004)

 • Tìm hiểu cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài, xây dựng quy trình và phương pháp nghiên cứu. Đồng thời tổ chức, tiến hành điều tra, khảo sát thực trạng, đưa ra bức tranh về trí tuệ cảm xúc của những người đang và sẽ làm công tác tư vấn tâm lý. Từ đó đưa ra khuyến nghị góp phần nâng cao trí tuệ cảm xúc của người làm công tác tư vấn tâm lý nói chung và định hướng chuẩn bị năng lực cho những người sẽ làm công tác này nói riêng.

 • 02050006202.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hà, Anh Tuấn;  Advisor: Nguyễn, Thị Quế (2020)

 • Khái quát các công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài, từ đó rút ra những nội dung cần kế thừa, những vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện. Khái quát hoàn cảnh lịch sử và phân tích chủ trương đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam giai đoạn 2001 - 2015. Phân tích thực tiễn chỉ đạo đối ngoại sự dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam giai đoạn 2001 - 2015. Nhận xét sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam về hoạt động đối ngoại giai đoạn 2001 - 2015 và rút ra kinh nghiệm

Browsing by Author Nguyễn, Thị Quế

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 19 of 19
 • 319(2001-6)_p71-79.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Quế (2001)

 • Bài viết nói về chặng đường quan hệ 25 năm giữa Việt Nam -Thái Lan :Trải qua nhiều thăng trầm , thử thách và đã được củng cố và phát triển từ quan hệ chính trị ngoại giao tới quan hệ kinh tế, khoa học kỹ thuật, an ninh quốc phòng , văn hóa , giáo dục, y tế , xã hội..Từ nền tảng mối quan hệ tốt đẹp chính là điều kiện để hai nước phát triển mở rộng hợp tác trong thế kỷ mới.

 • 242+243(1988-5+6)(21).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Quế (1988)

 • Sau Hiệp định Giơnevơ 1951, cũng như ở Việt Nam và Campuchia, tình hình chính trị, xã hội ở Lào rất phức tạp. Thực dân Pháp tuy bị thất bại, nhưng bọn tay sai của chúng và các lực lượng thân Pháp vẫn còn hoạt động mạnh. Lực lượng thân Mỹ xuất hiện và phát triển nhanh, tranh chấp quyết liệt với các phe pháp thân Pháp.

 • Có một tông phái Phật giáo Việt Nam ở Thái Lan Nguyễn Thị Quế.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Quế (2002)

 • Trong chuyến công tác vừa qua (vào tháng 7 và tháng 8 năm 2001), chúng tôi đã được tới thăm và làm việc với 4 trong 7 chùa Việt tại Băng Cốc. Những điều thu lượm và quan sát được trình bày trong bài viết này để những ai quan tâm tới vấn đề Phật giáo Việt Nam ở Thái Lan cùng tham khảo…

 • V_L2_01683.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Quế (2009)

 • : Tìm hiểu vai trò của dân ca đám cưới trong tập tục hôn nhân của người Mường Thanh Hóa. Khảo sát cách thức tổ chức và hình thức diễn xướng cơ bản các bài dân ca đám cưới trong nghi lễ hôn nhân cổ truyền của người Mường Thanh Hóa. Vận dụng các phương pháp nghiên cứu để chỉ ra giá trị, ý nghĩa của từng bài ca đám cưới. Sau đó, tổng hợp để thấy được giá trị ý nghĩa tổng thể của dân ca đám cưới trong phong tục hôn nhân của người Mường Thanh Hóa

 • TNS10083.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Quế (1998)

 • Việc đi chùa lễ Phật dù là ngày thường, ngày lễ, ngày tết đều là một nét đẹp như nhau, đều có ý nghĩa như nhau. Đó là sự cung kính của Phật tử chúng ta đối với Tam Bảo. Tới chùa, có thể là sau khi lễ Phật rồi, chúng ta thường tới vấn an các hòa thượng, tăng ni trong chùa, cúng dàng Tam Bảo hay cúng dàng tăng ni và nhân dịp đó nêu những điều còn mắc mớ về giáo lý và tu tập để được giảng giải

 • 02050006002.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Tạ, Trần Phương Nhung;  Advisor: Nguyễn, Thị Quế (2019)

 • Phân tích những nhân tố chủ yếu tác động đến quan hệ mười năm đối tác chiến lược Việt Nam - Ấn Độ (2007 - 2017) gồm: Quan điểm tiếp cận quan hệ đối tác chiến lược, tình hình thế giới, khu vực, lịch sử quan hệ hai nước trước năm 2007, chính sách đối ngoại của hai nước đối với nhau và tình hình hai nước. Phân tích thực trạng quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Ấn Độ từ năm 2007 đến năm 2017 trên các lĩnh vực chính trị - đối ngoại, kinh tế, quốc phòng - an ninh, văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ. Nhận xét về quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Ấn Độ trên các lĩnh vực giai đoạn 2007 - 2017. Đồng thời dự báo triển vọng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ đến năm 2...

 • 02050000079_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Ngô, Phương Anh;  Advisor: Nguyễn, Thị Quế (2010)

 • Luận văn ThS. Châu Á học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010; Phân tích những nhân tố thúc đẩy hình thành tiến trình liên kết ở Đông Á từ sau Chiến tranh Lạnh đến nay. Nghiên cứu thực trạng hình thành và phát triển của tiến trình liên kết ở Đông Á sau Chiến tranh Lạnh. Hệ thống hóa và phân tích một số quan điểm, chín (...); Electronic Resources

 • TapChiGiaoDucLyLuanSo6_2009(3).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Quế (2009)

 • Ngay sau thắng lợi của cuộc cách mạng tháng Giêng năm 1959, trên đất nước Cuba đã diễn ra hàng loạt những cải cách sâu rộng trong khuôn khổ cách mạng dân chủ nhân dân, tạo tiền đề vật chất và tinh thần đưa Cuba chuyển sang thời kì cách mạng xã hội chủ nghĩa.

 • V_L2_01233_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Dương;  Advisor: Nguyễn, Thị Quế (2008)

 • Phân tích những nhân tố chủ yếu tác động đến quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc sau chiến tranh lạnh bao gồm: tình hình thế giới và khu vực, chính sách đối ngoại, công cuộc đổi mới ở Hàn Quốc và đổi mới ở Việt Nam. Nghiên cứu thực trạng quan hệ Việt-Hàn trên các (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Quan hệ quốc tế -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008

 • 00050004789_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Quế;  Advisor: Hoàng, Ngọc Giao (2015)

 • Luận văn đi sâu tìm hiểu một vấn đề nhỏ trong mảng quyền của người khuyết tật, đó là quyền làm việc. Luận văn đã tìm hiểu các bất cập trong pháp luật, chính sách và thể chế trong việc thực thi các quyền làm việc của người khuyết tật tại Việt Nam. Từ đó luận văn đưa ra một vài kiến nghị nhằm hoàn thiện hơn nữa về pháp luật, chính sách và cơ chế của nước ta trong vấn đề quyền làm việc của người khuyết tật.

 • 02050005603.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Phương Anh;  Advisor: Nguyễn, Thị Quế (2018)

 • Sau quá trình nghiên cứu và thực hiện đề tài, luận văn đã đạt được một số kết quả nhất định: - Khái quát các lý thuyết về liên kết khu vực, liên kết tiểu vùng. - Phân tích những nhân tố tác động đến sự điều chỉnh chiến lược của Trung Quốc đối với Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng từ năm 2006 đến nay (bối cảnh quốc tế và khu vực; nhu cầu nội tại của các nước thuộc Tiểu vùng...). - Làm rõ những dấu mốc cho thấy quá trình điều chỉnh chiến lược của Trung Quốc đối với Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng từ 2006 đến nay. Đồng thời chỉ ra mục đích, nội dung của sự điều chỉnh đó. - Đánh giá kết quả đạt được và hạn chế đối với Trung Quốc và các nước thuộc Tiểu vùng...

 • V_L2_00611.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Quế;  Advisor: Lê, Đức Phúc (2004)

 • Tìm hiểu cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài, xây dựng quy trình và phương pháp nghiên cứu. Đồng thời tổ chức, tiến hành điều tra, khảo sát thực trạng, đưa ra bức tranh về trí tuệ cảm xúc của những người đang và sẽ làm công tác tư vấn tâm lý. Từ đó đưa ra khuyến nghị góp phần nâng cao trí tuệ cảm xúc của người làm công tác tư vấn tâm lý nói chung và định hướng chuẩn bị năng lực cho những người sẽ làm công tác này nói riêng.

 • 02050006202.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hà, Anh Tuấn;  Advisor: Nguyễn, Thị Quế (2020)

 • Khái quát các công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài, từ đó rút ra những nội dung cần kế thừa, những vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện. Khái quát hoàn cảnh lịch sử và phân tích chủ trương đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam giai đoạn 2001 - 2015. Phân tích thực tiễn chỉ đạo đối ngoại sự dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam giai đoạn 2001 - 2015. Nhận xét sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam về hoạt động đối ngoại giai đoạn 2001 - 2015 và rút ra kinh nghiệm