Browsing by Author Nguyễn, Xuân Kính, người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • V_L2_01480_Noi_dung.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Văn Thông;  Advisor: Lại, Phi Hùng, người hướng dẫn; Nguyễn, Xuân Kính, người hướng dẫn (2009)

  • 215 tr. + CD-ROM + tóm tắt; Luận án TS. Văn học dân gian -- Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009; Electronic Resources; Giới thiệu tổng quan về đất nước, con người Lào và mối quan hệ Việt Nam - Lào trong bối cảnh Đông Nam Á từ xa xưa đến nay. Nhận diện những đặc trưng văn hóa của hai nước Việt Nam, Lào từ cái chung đến những nét riêng để có cơ sở giải thích kết quả so sánh (...)

Browsing by Author Nguyễn, Xuân Kính, người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • V_L2_01480_Noi_dung.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Văn Thông;  Advisor: Lại, Phi Hùng, người hướng dẫn; Nguyễn, Xuân Kính, người hướng dẫn (2009)

  • 215 tr. + CD-ROM + tóm tắt; Luận án TS. Văn học dân gian -- Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009; Electronic Resources; Giới thiệu tổng quan về đất nước, con người Lào và mối quan hệ Việt Nam - Lào trong bối cảnh Đông Nam Á từ xa xưa đến nay. Nhận diện những đặc trưng văn hóa của hai nước Việt Nam, Lào từ cái chung đến những nét riêng để có cơ sở giải thích kết quả so sánh (...)