Browsing by Author Nguyễn, Xuân Kỳ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
  • 00050000789_Noi_dung.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Xuân Kỳ;  Advisor: Trần, Thị Minh Châu (2011)

  • Tổng quan về kiến trúc và lập trình hướng dịch vụ. Tìm hiểu công nghệ WCF, so sánh với một số công nghệ trước công nghệ WCF để làm rõ những ưu nhược điểm của công nghệ WCF. Xây dựng và ứng dụng hệ thống trong quản lý công ty DKT

Browsing by Author Nguyễn, Xuân Kỳ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
  • 00050000789_Noi_dung.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Xuân Kỳ;  Advisor: Trần, Thị Minh Châu (2011)

  • Tổng quan về kiến trúc và lập trình hướng dịch vụ. Tìm hiểu công nghệ WCF, so sánh với một số công nghệ trước công nghệ WCF để làm rõ những ưu nhược điểm của công nghệ WCF. Xây dựng và ứng dụng hệ thống trong quản lý công ty DKT