Browsing by Author Nguyễn, Xuân Lưu

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 00050008615.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Xuân Lưu;  Advisor: Hoàng, Thị Kim Quế (2017)

  • Từ trước đến nay liên quan đến đề tài đã có nhiều công trình nghiên cứu về “tranh tụng”. Qua nghiên cứu các công trình thấy rằng, thực trạng hoạt động tranh tụng của KSV tại phiên tòa hình sự nói chung và phiên tòa hình sự sơ thẩm nói riêng được đặt ra cần tiếp tục nghiên cứu một cách có hệ thống và toàn diện, đầy đủ hơn nhằm làm sáng tỏ một số lý luận thực tiễn về hoạt động tranh tụng của KSV tại phiên tòa. Để qua đó đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật TTHS và bảo đảm chất lượng hoạt động tranh tụng của KSV tại phiên tòa xét xử hình sự sơ thẩm. Đặc biệt đây là đề tài lần đầu tiên được nghiên cứu thực tiễn từ tỉnh Nghệ An nên có ý nghĩa về lý luận và thực tiễn cao. Có th...

Browsing by Author Nguyễn, Xuân Lưu

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 00050008615.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Xuân Lưu;  Advisor: Hoàng, Thị Kim Quế (2017)

  • Từ trước đến nay liên quan đến đề tài đã có nhiều công trình nghiên cứu về “tranh tụng”. Qua nghiên cứu các công trình thấy rằng, thực trạng hoạt động tranh tụng của KSV tại phiên tòa hình sự nói chung và phiên tòa hình sự sơ thẩm nói riêng được đặt ra cần tiếp tục nghiên cứu một cách có hệ thống và toàn diện, đầy đủ hơn nhằm làm sáng tỏ một số lý luận thực tiễn về hoạt động tranh tụng của KSV tại phiên tòa. Để qua đó đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật TTHS và bảo đảm chất lượng hoạt động tranh tụng của KSV tại phiên tòa xét xử hình sự sơ thẩm. Đặc biệt đây là đề tài lần đầu tiên được nghiên cứu thực tiễn từ tỉnh Nghệ An nên có ý nghĩa về lý luận và thực tiễn cao. Có th...