Browsing by Author Nguyễn, Xuân Lộc

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
 • 00050009477.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Xuân Lộc;  Advisor: Đỗ, Minh Cương (2018)

 • Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng nguồn nhân lực của Công ty TNHH Thanh Phúc. Hệ thống hóa số vấn đề lý luận liên quan đến quy trình tuyển dụng nguồn nhân lực. Vận dụng những lý thuyết nghiên cứu để đánh giá thực trạng tuyển dụng nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Thanh Phúc. Chỉ ra được những tồn tại, hạn chế và khó khăn, bất cập của công tác tuyển dụng nguồn nhân lực này cũng như chỉ ra nguyên nhân của nó. Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Thanh Phúc...

 • Assessing the Possibility of Appearing RIP Current at Quy.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Xuân Lộc; Đặng, Đình Đức (2019)

 • Dòng tách bờ (RIP current) là một dòng nước mạnh, phổ biến ở các bãi biển tại Việt Nam cũng như thế giới, có hướng từ bờ ra khơi. Đây là một dòng chảy nguy hiểm, mỗi năm đều có những tai nạn đáng tiếc xảy ra với người tắm biển. Nghiên cứu này đã sử dụng nguồn số liệu thực đo do Trung tâm Động lực học-Thủy khí-Môi trường thực hiện năm 2018 phục vụ việc ứng dụng bộ mô hình MIKE 21 Coupled mô phỏng trường thủy động lực và dòng tách bờ tại khu vực bãi biển Quy Nhơn. Thông qua các kịch bản tính toán trong các điều kiện khác nhau, cho thấy khu vực gần công viên vui chơi (đường An Dương Vương) và khu vực phía nam cuối bãi biển Quy Nhơn có khả năng xuất hiện dòng tách bờ vào mùa gió Đông Bắc....

 • D.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phan, Trung Hiền; Nguyễn, Xuân Lộc (2020)

 • Cùng với các hình thức xử phạt vi phạm hành chính, chế tài xử phạt vi phạm hành chính được xác định rất sớm ở Việt Nam [1] và dần được hoàn thiện. Tuy nhiên, một bộ phận các chế tài chưa thực sự toàn diện do chỉ tính đến yếu tố đơn giản, tiện lợi khi áp dụng mà điển hình là các chế tài được quy định dưới hình thức phạt tiền. Trong điều kiện đó, những nguyên lí quan trọng xuất phát từ những triết lí về xây dựng chế tài là thì chưa được quan tâm đúng mức. Kết quả là việc áp dụng chế tài này gặp nhiều khó khăn, một số được áp dụng không tương thích với bản chất của hành vi vi phạm hoặc xác định hình thức chế tài chưa thực sự phù hợp với tính chất và mức độ của hành vi vi phạm. Điều này k...

Browsing by Author Nguyễn, Xuân Lộc

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
 • 00050009477.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Xuân Lộc;  Advisor: Đỗ, Minh Cương (2018)

 • Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng nguồn nhân lực của Công ty TNHH Thanh Phúc. Hệ thống hóa số vấn đề lý luận liên quan đến quy trình tuyển dụng nguồn nhân lực. Vận dụng những lý thuyết nghiên cứu để đánh giá thực trạng tuyển dụng nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Thanh Phúc. Chỉ ra được những tồn tại, hạn chế và khó khăn, bất cập của công tác tuyển dụng nguồn nhân lực này cũng như chỉ ra nguyên nhân của nó. Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Thanh Phúc...

 • Assessing the Possibility of Appearing RIP Current at Quy.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Xuân Lộc; Đặng, Đình Đức (2019)

 • Dòng tách bờ (RIP current) là một dòng nước mạnh, phổ biến ở các bãi biển tại Việt Nam cũng như thế giới, có hướng từ bờ ra khơi. Đây là một dòng chảy nguy hiểm, mỗi năm đều có những tai nạn đáng tiếc xảy ra với người tắm biển. Nghiên cứu này đã sử dụng nguồn số liệu thực đo do Trung tâm Động lực học-Thủy khí-Môi trường thực hiện năm 2018 phục vụ việc ứng dụng bộ mô hình MIKE 21 Coupled mô phỏng trường thủy động lực và dòng tách bờ tại khu vực bãi biển Quy Nhơn. Thông qua các kịch bản tính toán trong các điều kiện khác nhau, cho thấy khu vực gần công viên vui chơi (đường An Dương Vương) và khu vực phía nam cuối bãi biển Quy Nhơn có khả năng xuất hiện dòng tách bờ vào mùa gió Đông Bắc....

 • D.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phan, Trung Hiền; Nguyễn, Xuân Lộc (2020)

 • Cùng với các hình thức xử phạt vi phạm hành chính, chế tài xử phạt vi phạm hành chính được xác định rất sớm ở Việt Nam [1] và dần được hoàn thiện. Tuy nhiên, một bộ phận các chế tài chưa thực sự toàn diện do chỉ tính đến yếu tố đơn giản, tiện lợi khi áp dụng mà điển hình là các chế tài được quy định dưới hình thức phạt tiền. Trong điều kiện đó, những nguyên lí quan trọng xuất phát từ những triết lí về xây dựng chế tài là thì chưa được quan tâm đúng mức. Kết quả là việc áp dụng chế tài này gặp nhiều khó khăn, một số được áp dụng không tương thích với bản chất của hành vi vi phạm hoặc xác định hình thức chế tài chưa thực sự phù hợp với tính chất và mức độ của hành vi vi phạm. Điều này k...