Browsing by Author Nguyễn, Yên

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
  • V_L1_00127_Noi_dung.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Trịnh, Hồng Thái;  Advisor: Trịnh, Hữu Hằng; Phạm, Thị Trân Châu; Nguyễn, Yên (1996)

  • Trên cơ sở tìm hiểu sơ lược về Proteinaza, chất ức chế Proteinaza, tác giả đi sâu nghiên cứu Proteinaza và chất ức chế proteinaza trong quá trình phát triển và biến thái sâu xanh từ ấu trùng đến con trưởng thành. Từ kết quả nghiên cứu tác giả rút ra một số kết luận quan trọng và nêu lên một số đề nghị nhằm ngăn chặn sự phát triển của sâu hại đối với nền nông nghiệp của nước ta.

Browsing by Author Nguyễn, Yên

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
  • V_L1_00127_Noi_dung.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Trịnh, Hồng Thái;  Advisor: Trịnh, Hữu Hằng; Phạm, Thị Trân Châu; Nguyễn, Yên (1996)

  • Trên cơ sở tìm hiểu sơ lược về Proteinaza, chất ức chế Proteinaza, tác giả đi sâu nghiên cứu Proteinaza và chất ức chế proteinaza trong quá trình phát triển và biến thái sâu xanh từ ấu trùng đến con trưởng thành. Từ kết quả nghiên cứu tác giả rút ra một số kết luận quan trọng và nêu lên một số đề nghị nhằm ngăn chặn sự phát triển của sâu hại đối với nền nông nghiệp của nước ta.