Browsing by Author Ninh, Minh Phương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
  • 01050002465.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Lương, Đức Tuyến;  Advisor: Ninh, Minh Phương (2015)

  • Nghiên cứu tổng quan về hoạt động của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất; cơ chế hoạt động của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, cơ sở pháp lý của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất. Điều tra, thu thập tài liệu, số liệu, có liên quan đến khu vực nghiên cứu. Điều tra, đánh giá chi tiết thực trạng hoạt động của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành phố Hải Dương. Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương trong giai đoạn tới

Browsing by Author Ninh, Minh Phương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
  • 01050002465.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Lương, Đức Tuyến;  Advisor: Ninh, Minh Phương (2015)

  • Nghiên cứu tổng quan về hoạt động của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất; cơ chế hoạt động của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, cơ sở pháp lý của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất. Điều tra, thu thập tài liệu, số liệu, có liên quan đến khu vực nghiên cứu. Điều tra, đánh giá chi tiết thực trạng hoạt động của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành phố Hải Dương. Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương trong giai đoạn tới