Browsing by Author Ninh, Thị Ánh Hồng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • LUAN VAN R.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Ninh, Thị Ánh Hồng;  Advisor: Trần, Thị Hạnh (2014)

  • Luận văn đã chỉ ra được cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục con người mới. Luận văn đã đưa ra được quan niệm của Hồ Chí Minh về giáo dục con người mới và vận dụng quan niệm giáo dục con người mới của Hồ Chí Minh trong việc xây dựng con người Việt Nam hiện nay.

Browsing by Author Ninh, Thị Ánh Hồng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • LUAN VAN R.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Ninh, Thị Ánh Hồng;  Advisor: Trần, Thị Hạnh (2014)

  • Luận văn đã chỉ ra được cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục con người mới. Luận văn đã đưa ra được quan niệm của Hồ Chí Minh về giáo dục con người mới và vận dụng quan niệm giáo dục con người mới của Hồ Chí Minh trong việc xây dựng con người Việt Nam hiện nay.