Browsing by Author Ninh, Thị Minh Phương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • 000500001641.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Ninh, Thị Minh Phương (2012)

 • Nghiên cứu, làm sáng tỏ về những vấn đề lý luận về bán hàng đa cấp bất chính và pháp luật về bán hàng đa cấp bất chính. Phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật về bán hàng đa cấp bất chính của Việt Nam. Nghiên cứu so sánh về pháp luật về bán hàng đa cấp bất chính của một số quốc gia trên thế giới. Phân tích, đánh giá thực tiễn áp dụng pháp luật về về bán hàng đa cấp bất chính của Việt Nam. Đề xuất các phương hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật về bán hàng đa cấp bất chính ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

 • 000500001641_Tom_tat.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Ninh, Thị Minh Phương;  Advisor: Bùi, Nguyên Khánh (2012)

 • Nghiên cứu, làm sáng tỏ về những vấn đề lý luận về bán hàng đa cấp bất chính và pháp luật về bán hàng đa cấp bất chính. Phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật về bán hàng đa cấp bất chính của Việt Nam. Nghiên cứu so sánh về pháp luật về bán hàng đa cấp (...)

Browsing by Author Ninh, Thị Minh Phương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • 000500001641.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Ninh, Thị Minh Phương (2012)

 • Nghiên cứu, làm sáng tỏ về những vấn đề lý luận về bán hàng đa cấp bất chính và pháp luật về bán hàng đa cấp bất chính. Phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật về bán hàng đa cấp bất chính của Việt Nam. Nghiên cứu so sánh về pháp luật về bán hàng đa cấp bất chính của một số quốc gia trên thế giới. Phân tích, đánh giá thực tiễn áp dụng pháp luật về về bán hàng đa cấp bất chính của Việt Nam. Đề xuất các phương hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật về bán hàng đa cấp bất chính ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

 • 000500001641_Tom_tat.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Ninh, Thị Minh Phương;  Advisor: Bùi, Nguyên Khánh (2012)

 • Nghiên cứu, làm sáng tỏ về những vấn đề lý luận về bán hàng đa cấp bất chính và pháp luật về bán hàng đa cấp bất chính. Phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật về bán hàng đa cấp bất chính của Việt Nam. Nghiên cứu so sánh về pháp luật về bán hàng đa cấp (...)