Browsing by Author Ninh, Thị Phượng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 00050009490.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Ninh, Thị Phượng;  Advisor: Vũ, Minh Giang (2018)

  • Tìm ra những đặc trưng văn hóa của làng Ninh Xá, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định: điều kiện tự nhiên, môi trường xã hội, hoàn cảnh lịch sự tác động đến con người. Tìm hiểu những biến đổi trong không gian văn hóa làng trong bối cảnh hội nhập kinh tế hiện nay bao gồm cả những tích cực và tiêu cực đồng thời đưa ra những giải pháp để bảo tồn, phát huy những giá trị tốt đẹp của làng. Tìm hiểu yếu tố tác động đến việc hình thành làng nghề truyền thống. Tìm ra những đặc trưng trong không gian văn hóa làng Ninh Xá. Chỉ ra những biến đổi hiện nay trong không gian văn hóa làng Ninh Xá bao gồm yếu tố tích tực và tiêu cực đồng thời đưa ra một số giải pháp, kiến nghị...

Browsing by Author Ninh, Thị Phượng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 00050009490.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Ninh, Thị Phượng;  Advisor: Vũ, Minh Giang (2018)

  • Tìm ra những đặc trưng văn hóa của làng Ninh Xá, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định: điều kiện tự nhiên, môi trường xã hội, hoàn cảnh lịch sự tác động đến con người. Tìm hiểu những biến đổi trong không gian văn hóa làng trong bối cảnh hội nhập kinh tế hiện nay bao gồm cả những tích cực và tiêu cực đồng thời đưa ra những giải pháp để bảo tồn, phát huy những giá trị tốt đẹp của làng. Tìm hiểu yếu tố tác động đến việc hình thành làng nghề truyền thống. Tìm ra những đặc trưng trong không gian văn hóa làng Ninh Xá. Chỉ ra những biến đổi hiện nay trong không gian văn hóa làng Ninh Xá bao gồm yếu tố tích tực và tiêu cực đồng thời đưa ra một số giải pháp, kiến nghị...