Browsing by Author Phí, Mạnh Hùng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 00050010796.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Phú Bình;  Advisor: Phí, Mạnh Hùng (2020)

  • Làm rõ hơn cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý nhân lực trong doanh nghiệp. Phân tích và đánh giá thực trạng quản lý nhân lực tại Công ty Texo, đồng thời chỉ ra những hạn chế và nguyên nhân hạn chế trong công tác quản lý nhân lực tại Công ty Texo thời gian qua. Đề xuất một số giải pháp phù hợp và khả thi nhằm hoàn thiện quản lý nhân lực tại Công ty Texo thời gian tới.

Browsing by Author Phí, Mạnh Hùng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 00050010796.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Phú Bình;  Advisor: Phí, Mạnh Hùng (2020)

  • Làm rõ hơn cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý nhân lực trong doanh nghiệp. Phân tích và đánh giá thực trạng quản lý nhân lực tại Công ty Texo, đồng thời chỉ ra những hạn chế và nguyên nhân hạn chế trong công tác quản lý nhân lực tại Công ty Texo thời gian qua. Đề xuất một số giải pháp phù hợp và khả thi nhằm hoàn thiện quản lý nhân lực tại Công ty Texo thời gian tới.