Browsing by Author Phí, Phương Hạnh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • Đánh giá chất lượng nước sông liên quan đến ô nhiễm mùi của một số sông nội đô thành phố Hà Nội.pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Lương, Duy Hanh; Nguyễn, Xuân Hải; Trần, Thị Hồng; Nguyễn, Hữu Huấn,; Phạm, Hùng Sơn; Đinh, Tạ Tuấn Linh; Nguyễn, Việt Hoàng; Hồ, Nguyên Hoàng; Phạm, Anh Hùng; Phí, Phương Hạnh (2016)

  • Cùng với quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa thì nước mặt đặc biệt là nước sông khu vực nội đô thành phố Hà Nội ngày càng bị ô nhiễm nghiêm trọng. Đặc biệt đây là thành phố có hệ thống sông ngòi, kênh mương khá dày đặc. Nước sông nội đô thành phố Hà Nội thực chất là loại nước thải hỗn hợp giữa hệ thống nước thải gồm nước thải sinh hoạt, nước thải sản xuất, nước thải bệnh viện và nước mưa. Nghiên cứu này thực hiện nhằm đánh giá chất lượng nước sông khu vực nội đô thành phố Hà Nội liên quan đến ô nhiễm mùi tại cùng một thời điểm là cơ sở đưa ra những giải pháp, biện pháp bảo vệ và sử dụng hiệu quả nguồn nước mặt của thành phố Hà Nội.

Browsing by Author Phí, Phương Hạnh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • Đánh giá chất lượng nước sông liên quan đến ô nhiễm mùi của một số sông nội đô thành phố Hà Nội.pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Lương, Duy Hanh; Nguyễn, Xuân Hải; Trần, Thị Hồng; Nguyễn, Hữu Huấn,; Phạm, Hùng Sơn; Đinh, Tạ Tuấn Linh; Nguyễn, Việt Hoàng; Hồ, Nguyên Hoàng; Phạm, Anh Hùng; Phí, Phương Hạnh (2016)

  • Cùng với quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa thì nước mặt đặc biệt là nước sông khu vực nội đô thành phố Hà Nội ngày càng bị ô nhiễm nghiêm trọng. Đặc biệt đây là thành phố có hệ thống sông ngòi, kênh mương khá dày đặc. Nước sông nội đô thành phố Hà Nội thực chất là loại nước thải hỗn hợp giữa hệ thống nước thải gồm nước thải sinh hoạt, nước thải sản xuất, nước thải bệnh viện và nước mưa. Nghiên cứu này thực hiện nhằm đánh giá chất lượng nước sông khu vực nội đô thành phố Hà Nội liên quan đến ô nhiễm mùi tại cùng một thời điểm là cơ sở đưa ra những giải pháp, biện pháp bảo vệ và sử dụng hiệu quả nguồn nước mặt của thành phố Hà Nội.