Browsing by Author Phí, Thành Chung

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
  • 00050008563.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Phí, Thành Chung (2016)

  • Luận án nghiên cứu toàn diện, có hệ thống những vấn đề lý luận và thực tiễn về trách nhiệm hình sự trong đồng phạm theo luật hình sự Việt Nam. Luận án là công trình nghiên cứu chuyên khảo đầu tiên trong khoa học luật hình sự Việt Nam đề cập đến vấn đề trách nhiệm hình sự trong đồng phạm, được thể hiện ở những nội dung cụ thể như sau: - Luận án phân tích các quy định pháp luật, những luận điểm khoa học để từ đó thống nhất quan điểm khoa học liên quan đến vấn đề nội dung trách nhiệm hình sự trong đồng phạm, đồng phạm chưa hoàn thành, tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội trong đồng phạm… - Luận án phân tích, so sánh, đối chiếu các quy định của pháp luật hình sự Việt Nam về trách nhiệ...

Browsing by Author Phí, Thành Chung

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
  • 00050008563.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Phí, Thành Chung (2016)

  • Luận án nghiên cứu toàn diện, có hệ thống những vấn đề lý luận và thực tiễn về trách nhiệm hình sự trong đồng phạm theo luật hình sự Việt Nam. Luận án là công trình nghiên cứu chuyên khảo đầu tiên trong khoa học luật hình sự Việt Nam đề cập đến vấn đề trách nhiệm hình sự trong đồng phạm, được thể hiện ở những nội dung cụ thể như sau: - Luận án phân tích các quy định pháp luật, những luận điểm khoa học để từ đó thống nhất quan điểm khoa học liên quan đến vấn đề nội dung trách nhiệm hình sự trong đồng phạm, đồng phạm chưa hoàn thành, tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội trong đồng phạm… - Luận án phân tích, so sánh, đối chiếu các quy định của pháp luật hình sự Việt Nam về trách nhiệ...