Browsing by Author Phương, Kỳ Sơn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • V_L2_00644.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Đặng, Minh Tiến;  Advisor: Phương, Kỳ Sơn (2005)

  • Phân tích nội dung khái niệm nhân tố chủ quan, nhân tố khách quan và mối quan hệ biện chứng giữa chúng trong hoạt động của con người nhằm phát triển xã hội. Nêu lên vai trò của nhân tố chủ quan và nhân tố khách quan trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước đối với sự phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta. Đưa ra các giải pháp nhằm phát huy nhân tố chủ quan và nhân tố khách quan ở các doanh nghiệp, tập trung vào việc phát huy nhân tố chủ quan đặc biệt là nhân tố con người ở các doanh nghiệp Nhà nước hiện nay

Browsing by Author Phương, Kỳ Sơn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • V_L2_00644.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Đặng, Minh Tiến;  Advisor: Phương, Kỳ Sơn (2005)

  • Phân tích nội dung khái niệm nhân tố chủ quan, nhân tố khách quan và mối quan hệ biện chứng giữa chúng trong hoạt động của con người nhằm phát triển xã hội. Nêu lên vai trò của nhân tố chủ quan và nhân tố khách quan trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước đối với sự phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta. Đưa ra các giải pháp nhằm phát huy nhân tố chủ quan và nhân tố khách quan ở các doanh nghiệp, tập trung vào việc phát huy nhân tố chủ quan đặc biệt là nhân tố con người ở các doanh nghiệp Nhà nước hiện nay