Browsing by Author Phương, Kiến Quốc

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 00050008590.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Phương, Kiến Quốc;  Advisor: Phạm, Văn Dũng (2017)

  • Hệ thống hóa và làm rõ hơn một số vấn đề về lý luận và thực tiễn trong quản lý NSNN nói chung và quản lý thu NSNN cấp quận nói riêng. Là rõ thực trạng quản lý thu NSNN tại quận Cầu Giấy trong thời gian qua; chỉ ra những thành tựu, hạn chế và nguyên nhân. Trên cơ sở đó, Luận văn đề xuất một số giải pháp hoàn thiện quản lý thu NSNN trên địa bàn quận Cầu Giấy trong thời gian tới trên cơ sở định hướng kinh tế - xã hội của quận Cầu Giấy. Với những nghiên cứu và đề xuất trên, Luận văn có thể làm tài liệu tham khảo cho các cơ quan Nhà nước ở địa phương trong việc lãnh đạo, quản lý thu NSNN, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Browsing by Author Phương, Kiến Quốc

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 00050008590.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Phương, Kiến Quốc;  Advisor: Phạm, Văn Dũng (2017)

  • Hệ thống hóa và làm rõ hơn một số vấn đề về lý luận và thực tiễn trong quản lý NSNN nói chung và quản lý thu NSNN cấp quận nói riêng. Là rõ thực trạng quản lý thu NSNN tại quận Cầu Giấy trong thời gian qua; chỉ ra những thành tựu, hạn chế và nguyên nhân. Trên cơ sở đó, Luận văn đề xuất một số giải pháp hoàn thiện quản lý thu NSNN trên địa bàn quận Cầu Giấy trong thời gian tới trên cơ sở định hướng kinh tế - xã hội của quận Cầu Giấy. Với những nghiên cứu và đề xuất trên, Luận văn có thể làm tài liệu tham khảo cho các cơ quan Nhà nước ở địa phương trong việc lãnh đạo, quản lý thu NSNN, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.