Browsing by Author Phương, Lựu

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • 7(1).pdf.jpg
  • Working Paper


  • Authors: Phương, Lựu (2008)

  • Nói lý luận văn học đương đại Việt Nam là nói nền lý luận. Văn học đã trải qua hơn hai mươi năm đổi mới kể từ năm 1986 đến nay. Tất nhiên bất kỳ mốc giới thời gian nào cũng chỉ có ý nghĩa tương đối, bởi vì ngay về mặt chính trị cũng vậy, những mầm mống của sự cải cách thay đổi tư duy đã diễn ra từ trước. Thật ra cũng không phải chỉ vì do đổi mới tư duy, mà còn phải kể đến bối cảnh hoà bình, chứ trong chiến tranh, lý luận văn học d ù c ó m uốn hội nhập rộng rãi cũng khó thực hiện.

Browsing by Author Phương, Lựu

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • 7(1).pdf.jpg
  • Working Paper


  • Authors: Phương, Lựu (2008)

  • Nói lý luận văn học đương đại Việt Nam là nói nền lý luận. Văn học đã trải qua hơn hai mươi năm đổi mới kể từ năm 1986 đến nay. Tất nhiên bất kỳ mốc giới thời gian nào cũng chỉ có ý nghĩa tương đối, bởi vì ngay về mặt chính trị cũng vậy, những mầm mống của sự cải cách thay đổi tư duy đã diễn ra từ trước. Thật ra cũng không phải chỉ vì do đổi mới tư duy, mà còn phải kể đến bối cảnh hoà bình, chứ trong chiến tranh, lý luận văn học d ù c ó m uốn hội nhập rộng rãi cũng khó thực hiện.