Browsing by Author Phương, Mai Thị Thanh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • Nguyen Huu Duc.pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Giang, Nguyễn Văn; Phương, Mai Thị Thanh; Dực, Nguyễn Hữu; Quang, Hoàng Xuân (2015)

  • Kết quả điều tra thành phần loài cá sông Gianh thực hiện trong 2 năm, từ tháng 8/2008 đến tháng 12/2010 tại 8 địa điểm thuộc địa phận tỉnh Quảng Bình, đã xác định được ở sông Gianh có 123 loài cá thuộc 94 giống, 49 họ và 12 bộ. Trong đó có 5 loài được ghi trong Sách Đỏ Việt Nam (2007) đều thuộc bậc VU, 2 loài đặc hữu miền trung Việt Nam. Bộ cá Vược là bộ có nhiều họ nhất với 26 họ (chiếm 53,06%); họ cá Chép (Cyprinidae) là họ có nhiều giống nhất với 28 giống (chiếm 29,79%); Bộ cá Vược và bộ cá Chép là những bộ có số loài nhiều nhất với cùng 49 loài mỗi bộ (chiếm 39,84%); Các bộ còn lại 1 bộ có 9 loài; 2 bộ mỗi bộ có 3 loài; 3 bộ mỗi bộ có 2 loài và có 4 bộ đơn loài.

Browsing by Author Phương, Mai Thị Thanh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • Nguyen Huu Duc.pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Giang, Nguyễn Văn; Phương, Mai Thị Thanh; Dực, Nguyễn Hữu; Quang, Hoàng Xuân (2015)

  • Kết quả điều tra thành phần loài cá sông Gianh thực hiện trong 2 năm, từ tháng 8/2008 đến tháng 12/2010 tại 8 địa điểm thuộc địa phận tỉnh Quảng Bình, đã xác định được ở sông Gianh có 123 loài cá thuộc 94 giống, 49 họ và 12 bộ. Trong đó có 5 loài được ghi trong Sách Đỏ Việt Nam (2007) đều thuộc bậc VU, 2 loài đặc hữu miền trung Việt Nam. Bộ cá Vược là bộ có nhiều họ nhất với 26 họ (chiếm 53,06%); họ cá Chép (Cyprinidae) là họ có nhiều giống nhất với 28 giống (chiếm 29,79%); Bộ cá Vược và bộ cá Chép là những bộ có số loài nhiều nhất với cùng 49 loài mỗi bộ (chiếm 39,84%); Các bộ còn lại 1 bộ có 9 loài; 2 bộ mỗi bộ có 3 loài; 3 bộ mỗi bộ có 2 loài và có 4 bộ đơn loài.