Browsing by Author Phương, Minh Nam

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
  • V_L0_02869_Noi_dung_2.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Quang Cầu;  Advisor: Phương, Minh Nam (2010; 2015-02-10)

  • Cấu trúc của Luận văn gồm có phần Mở đầu, 4 Chương và phần Kết luận. Chương 1, Khái niệm cơ sở về mạng tích hợp, đặc điểm mạng tích hợp, sự cần thiết của việc xây dựng mạng tích hợp. Chương 2, nghiên cứu các dòng công nghệ như công nghệ chuyển mạch IP, công nghệ chuyển mạch ATM và công nghệ chuyển mạch MPLS. Chương 3, nghiên cứu các cơ chế đảm bảo chất lượng dịch vụ. Chương 4, xây dựng giải pháp, mô hình mạng tích hợp cấp bộ của CISO, Nortel và Juniper.

Browsing by Author Phương, Minh Nam

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
  • V_L0_02869_Noi_dung_2.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Quang Cầu;  Advisor: Phương, Minh Nam (2010; 2015-02-10)

  • Cấu trúc của Luận văn gồm có phần Mở đầu, 4 Chương và phần Kết luận. Chương 1, Khái niệm cơ sở về mạng tích hợp, đặc điểm mạng tích hợp, sự cần thiết của việc xây dựng mạng tích hợp. Chương 2, nghiên cứu các dòng công nghệ như công nghệ chuyển mạch IP, công nghệ chuyển mạch ATM và công nghệ chuyển mạch MPLS. Chương 3, nghiên cứu các cơ chế đảm bảo chất lượng dịch vụ. Chương 4, xây dựng giải pháp, mô hình mạng tích hợp cấp bộ của CISO, Nortel và Juniper.