Browsing by Author Phương, Phương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 114(1968-9)_p18-29.pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Phương, Phương (1968)

  • Chiến thắng Bạch Đằng năm 1288 đánh tan chiến thuyền giặc Nguyên xâm lược. Từ trước đến nay đã có nhiều người lưu tâm nghiên cứu chiến thắng Bạch - Đằng lịch sử. Trong bài này tác giả cố gắng tìm hiểu một vài điểm thuộc về diễn biến trận Bạch Đằng năm 1288 dưới ánh sáng những tài liệu mới.

Browsing by Author Phương, Phương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 114(1968-9)_p18-29.pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Phương, Phương (1968)

  • Chiến thắng Bạch Đằng năm 1288 đánh tan chiến thuyền giặc Nguyên xâm lược. Từ trước đến nay đã có nhiều người lưu tâm nghiên cứu chiến thắng Bạch - Đằng lịch sử. Trong bài này tác giả cố gắng tìm hiểu một vài điểm thuộc về diễn biến trận Bạch Đằng năm 1288 dưới ánh sáng những tài liệu mới.