Browsing by Author Phạm, Thị Phương Anh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
  • 000500010305.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Phạm, Thị Phương Anh;  Advisor: Trịnh, Tiến Việt (2019)

  • Làm sáng tỏ khái niệm quyền con người, quyền tự do của con người, quyền công dân và quyền TDDC của công dân; phân tích ý nghĩa của các quyền cơ bản này; khái quát lịch sử hình thành và phát triển quy định về các tội xâm phạm quyền tự do của con người, quyền TDDC của công dân trong pháp luật hình sự Việt Nam từ năm 1945 đến nay. Đánh giá các quy định của BLHS năm 2015 về các tội xâm phạm quyền tự do của con người, quyền TDDC của công dân, đồng thời nghiên cứu những quy định tương tự về các tội phạm này trong BLHS một số nước trên thế giới. Phân tích thực tiễn xét xử đối với các tội xâm phạm quyền tự do của con người, quyền TDDC của công dân trong BLHSở nước ta trong thời gian qua để r...

Browsing by Author Phạm, Thị Phương Anh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
  • 000500010305.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Phạm, Thị Phương Anh;  Advisor: Trịnh, Tiến Việt (2019)

  • Làm sáng tỏ khái niệm quyền con người, quyền tự do của con người, quyền công dân và quyền TDDC của công dân; phân tích ý nghĩa của các quyền cơ bản này; khái quát lịch sử hình thành và phát triển quy định về các tội xâm phạm quyền tự do của con người, quyền TDDC của công dân trong pháp luật hình sự Việt Nam từ năm 1945 đến nay. Đánh giá các quy định của BLHS năm 2015 về các tội xâm phạm quyền tự do của con người, quyền TDDC của công dân, đồng thời nghiên cứu những quy định tương tự về các tội phạm này trong BLHS một số nước trên thế giới. Phân tích thực tiễn xét xử đối với các tội xâm phạm quyền tự do của con người, quyền TDDC của công dân trong BLHSở nước ta trong thời gian qua để r...