Browsing by Author Phạm, Thị Phương Loan

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 02050002117.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Phạm, Thị Phương Loan;  Advisor: Nguyễn, Thị Hải, 1952- (2014)

  • Hệ thống hoá những vấn đề lí luận về du lịch sinh thái, du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng như các khái niệm, nguyên tắc, điều kiện phát triển …Trình bày thực trạng hoạt động du lịch sinh thái tại Vườn Quốc gia Xuân Sơn, năng lực và sự sẵn sàng của các cộng đồng sống trong vùng đệm và trong Vườn Quốc gia Xuân Sơn như các cộng đồng làng Du, làng Lập và làng Côi.Đề xuất một số giải pháp phát triển du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng bền vững trong khu vực nghiên cứu

Browsing by Author Phạm, Thị Phương Loan

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 02050002117.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Phạm, Thị Phương Loan;  Advisor: Nguyễn, Thị Hải, 1952- (2014)

  • Hệ thống hoá những vấn đề lí luận về du lịch sinh thái, du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng như các khái niệm, nguyên tắc, điều kiện phát triển …Trình bày thực trạng hoạt động du lịch sinh thái tại Vườn Quốc gia Xuân Sơn, năng lực và sự sẵn sàng của các cộng đồng sống trong vùng đệm và trong Vườn Quốc gia Xuân Sơn như các cộng đồng làng Du, làng Lập và làng Côi.Đề xuất một số giải pháp phát triển du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng bền vững trong khu vực nghiên cứu