Browsing by Author Phạm, Thị Phương Mai

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • 2017.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Phương Mai (2008)

 • Hệ thống hóa những vấn đề cơ bản của thuế thu nhập cá nhân (TTNCN) từ góc độ lý luận và thực tiễn. Nghiên cứu thực trạng thực thi TTNCN ở nước ta giai đoạn 1991-2007, kể từ khi Pháp lệnh TTNCN đối với người có thu nhập cao được ban hành. Nêu lên những mặt đạt được và những mặt còn hạn chế cũng như những nguyên nhân của những hạn chế ấy. Phân tích, đánh giá Luật TTNCN đã được Quốc hội thông qua trên cơ sở so sánh với những Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao đã ban hành. Nêu những điểm mới và tính khả thi của Luật thuế TNCN, những vấn đề đặt ra của Luật thuế TNCN. Đưa ra các quan điểm, các giải pháp như: hoàn thiện sắc lệnh về TTNCN; nâng cao hiệu quả quản lý TTNCN; đ...

 • V_L0_02017_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Phương Mai;  Advisor: Phí, Mạnh Hồng, Người hướng dẫn (2008)

 • 110 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008; Electronic Resources; Hệ thống hóa những vấn đề cơ bản của thuế thu nhập cá nhân (TTNCN) từ góc độ lý luận và thực tiễn. Nghiên cứu thực trạng thực thi TTNCN ở nước ta giai đoạn 1991-2007, kể từ khi Pháp lệnh TTNCN đối với người có thu nhập cao được ban hành. Nêu lên những mặt (...)

Browsing by Author Phạm, Thị Phương Mai

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • 2017.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Phương Mai (2008)

 • Hệ thống hóa những vấn đề cơ bản của thuế thu nhập cá nhân (TTNCN) từ góc độ lý luận và thực tiễn. Nghiên cứu thực trạng thực thi TTNCN ở nước ta giai đoạn 1991-2007, kể từ khi Pháp lệnh TTNCN đối với người có thu nhập cao được ban hành. Nêu lên những mặt đạt được và những mặt còn hạn chế cũng như những nguyên nhân của những hạn chế ấy. Phân tích, đánh giá Luật TTNCN đã được Quốc hội thông qua trên cơ sở so sánh với những Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao đã ban hành. Nêu những điểm mới và tính khả thi của Luật thuế TNCN, những vấn đề đặt ra của Luật thuế TNCN. Đưa ra các quan điểm, các giải pháp như: hoàn thiện sắc lệnh về TTNCN; nâng cao hiệu quả quản lý TTNCN; đ...

 • V_L0_02017_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Phương Mai;  Advisor: Phí, Mạnh Hồng, Người hướng dẫn (2008)

 • 110 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008; Electronic Resources; Hệ thống hóa những vấn đề cơ bản của thuế thu nhập cá nhân (TTNCN) từ góc độ lý luận và thực tiễn. Nghiên cứu thực trạng thực thi TTNCN ở nước ta giai đoạn 1991-2007, kể từ khi Pháp lệnh TTNCN đối với người có thu nhập cao được ban hành. Nêu lên những mặt (...)