Browsing by Author Phạm, Thị Phương Nhung

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
  • 01050004541.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Phạm, Thị Phương Nhung;  Advisor: Nguyễn, Đình Bồng (2020)

  • Tổng quan các tài liệu, số liệu, có liên quan đến tình hình thực hiện quyền sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhântrên địa bàn huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Thu thập tài liệu, số liệu về tình hình quản lý và sử dụng đất, hoạt động chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 - 2018. Phân tích hiện trạng sử dụng đất năm 2018 và biến động đất đai giai đoạn 2016-2018 của địa bàn huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Đánh giá thực hiện quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn giai đoạn 2016 - 2018. Đề xuất giải pháp tăng cường việc thực hiện quyền sử dụng đất của hộ gia đình cá nhân trên địa bàn huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

Browsing by Author Phạm, Thị Phương Nhung

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
  • 01050004541.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Phạm, Thị Phương Nhung;  Advisor: Nguyễn, Đình Bồng (2020)

  • Tổng quan các tài liệu, số liệu, có liên quan đến tình hình thực hiện quyền sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhântrên địa bàn huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Thu thập tài liệu, số liệu về tình hình quản lý và sử dụng đất, hoạt động chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 - 2018. Phân tích hiện trạng sử dụng đất năm 2018 và biến động đất đai giai đoạn 2016-2018 của địa bàn huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Đánh giá thực hiện quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn giai đoạn 2016 - 2018. Đề xuất giải pháp tăng cường việc thực hiện quyền sử dụng đất của hộ gia đình cá nhân trên địa bàn huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.