Browsing by Author Phạm, Thị Phương Thái

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 02050005801.pdf.jpg
  • Dissertations


  • Authors: Dương, Thùy Linh;  Advisor: Lâm, Bá Nam; Phạm, Thị Phương Thái (2019)

  • Nghiên cứu Sinh kế vùng gò đồi của người Sán Dìu ở tỉnh Thái Nguyên nhằm thấy được cách thức ứng xử của người Sán Dìu với môi trường tự nhiên và xã hội trong quá trình thích nghi, tồn tại và phát triển. Qua đó nhận diện sự biến đổi của sinh kế và những thích ứng văn hóa của tộc người qua hoạt động sinh kế từ truyền thống đến hiện nay. Trên cơ sở đó, chúng tôi đề xuất các giải pháp nhằm phát triển sinh kế bền vững của người Sán Dìu trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Browsing by Author Phạm, Thị Phương Thái

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 02050005801.pdf.jpg
  • Dissertations


  • Authors: Dương, Thùy Linh;  Advisor: Lâm, Bá Nam; Phạm, Thị Phương Thái (2019)

  • Nghiên cứu Sinh kế vùng gò đồi của người Sán Dìu ở tỉnh Thái Nguyên nhằm thấy được cách thức ứng xử của người Sán Dìu với môi trường tự nhiên và xã hội trong quá trình thích nghi, tồn tại và phát triển. Qua đó nhận diện sự biến đổi của sinh kế và những thích ứng văn hóa của tộc người qua hoạt động sinh kế từ truyền thống đến hiện nay. Trên cơ sở đó, chúng tôi đề xuất các giải pháp nhằm phát triển sinh kế bền vững của người Sán Dìu trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.