Browsing by Author Phạm, Thị Phương Thúy

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • DT_00781.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Duy Tiến; Nguyễn, Quang Chung; Trịnh, Minh Nam; Phạm, Thị Phương Thúy (2008)

 • Nghiên cứu về đại số toán tử, tập trung vào bài toán xây dựng không gian Lp cho đại số C* với trạng thái KMS ( hệ động lực C*). Chỉ ra phương pháp giải quyết bài toán, sử dụng giới hạn quy nạp của một hệ thống định hướng các không gian Banach. Sử dụng biểu diễn GNS đối với một trạng thái để xét đại số C* như một đại số toán tử, sau đó nhúng vào không gian Lp của Haagerup, từ đó định nghĩa chuẩn và xác định các tính chất của không gian Lp trên đại số C*. Giới thiệu về lịch sử các định lý giới hạn của lý thuyết xác suất. Trình bày quá trình phát triển, hoàn cảnh ra đời của các định lý giới hạn, giới thiệu một số ý tưởng gốc của các tác giả của các định lý lớn, để thấy được tầm quan trọn...

 • 05050003052.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Phương Thúy;  Advisor: Lê, Anh Vinh (2017)

 • - Nghiên cứu cơ sở lí luận năng lực tư duy phê phán và những biện pháp phát triển năng lực tư duy phê phán của học sinh trong dạy học chủ đề Hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp. - Qua tìm hiểu yêu cầu, mục tiêu và nội dung dạy học đối với chủ đề Hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp và khảo sát về thực trạng dạy học chủ đề Hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp trong chương trình trung học phổ thông, cho thấy nhu cầu và sự hiểu biết của giáo viên và học sinh về phát triển năng lực tư duy phê phán. Từ đó, thiết kế được một số giáo án dạy học phát triển tư duy phê phán trong dạy học chủ đề Hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp. - Khai thác và vận dụng được các biện pháp trong dạy học khái niệm, định lí và giải toán, tác giả...

Browsing by Author Phạm, Thị Phương Thúy

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • DT_00781.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Duy Tiến; Nguyễn, Quang Chung; Trịnh, Minh Nam; Phạm, Thị Phương Thúy (2008)

 • Nghiên cứu về đại số toán tử, tập trung vào bài toán xây dựng không gian Lp cho đại số C* với trạng thái KMS ( hệ động lực C*). Chỉ ra phương pháp giải quyết bài toán, sử dụng giới hạn quy nạp của một hệ thống định hướng các không gian Banach. Sử dụng biểu diễn GNS đối với một trạng thái để xét đại số C* như một đại số toán tử, sau đó nhúng vào không gian Lp của Haagerup, từ đó định nghĩa chuẩn và xác định các tính chất của không gian Lp trên đại số C*. Giới thiệu về lịch sử các định lý giới hạn của lý thuyết xác suất. Trình bày quá trình phát triển, hoàn cảnh ra đời của các định lý giới hạn, giới thiệu một số ý tưởng gốc của các tác giả của các định lý lớn, để thấy được tầm quan trọn...

 • 05050003052.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Phương Thúy;  Advisor: Lê, Anh Vinh (2017)

 • - Nghiên cứu cơ sở lí luận năng lực tư duy phê phán và những biện pháp phát triển năng lực tư duy phê phán của học sinh trong dạy học chủ đề Hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp. - Qua tìm hiểu yêu cầu, mục tiêu và nội dung dạy học đối với chủ đề Hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp và khảo sát về thực trạng dạy học chủ đề Hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp trong chương trình trung học phổ thông, cho thấy nhu cầu và sự hiểu biết của giáo viên và học sinh về phát triển năng lực tư duy phê phán. Từ đó, thiết kế được một số giáo án dạy học phát triển tư duy phê phán trong dạy học chủ đề Hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp. - Khai thác và vận dụng được các biện pháp trong dạy học khái niệm, định lí và giải toán, tác giả...