Browsing by Author Phan, Hồ Việt Phương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • V_L0_01071_Noi_dung.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Phan, Hồ Việt Phương;  Advisor: Nguyễn, Việt Hà (2006)

  • Trình bày một số hình thức đào tạo, ưu điểm và nhược điểm của các hình thức đào tạo này; một số vấn đề về đào tạo điện tử. Giới thiệu một số khái niệm về Web ngữ nghĩa, đồng thời trình bày về mô hình quản lý và khai thác tài nguyên học điện tử theo cách tiếp cận mới.

Browsing by Author Phan, Hồ Việt Phương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • V_L0_01071_Noi_dung.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Phan, Hồ Việt Phương;  Advisor: Nguyễn, Việt Hà (2006)

  • Trình bày một số hình thức đào tạo, ưu điểm và nhược điểm của các hình thức đào tạo này; một số vấn đề về đào tạo điện tử. Giới thiệu một số khái niệm về Web ngữ nghĩa, đồng thời trình bày về mô hình quản lý và khai thác tài nguyên học điện tử theo cách tiếp cận mới.