Browsing by Author Phan, Hồng Dương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • V_L0_00673.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phan, Hồng Dương;  Advisor: Nguyễn, Đăng Dung (2005)

 • Trên cơ sở hệ thống hoá những vấn đề lý luận có liên quan và thực tiễn của việc phân cấp quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo, nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nhằm phân định rõ ràng, cụ thể nhiệm vụ, thẩm quyền, trách nhiệm của mỗi cấp trong hệ thống quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo, phát huy tính năng động, sáng tạo, quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương trên cơ sở đảm bảo sự quản lý thống nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo

 • V_L0_00673_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phan, Hồng Dương;  Advisor: Nguyễn, Đăng Dung (2005)

 • Trên cơ sở hệ thống hoá những vấn đề lý luận có liên quan và thực tiễn của việc phân cấp quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo, nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nhằm phân định rõ ràng, cụ thể nhiệm vụ, thẩm quyền, trách nhiệm của mỗi cấp trong hệ thốn (...)

Browsing by Author Phan, Hồng Dương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • V_L0_00673.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phan, Hồng Dương;  Advisor: Nguyễn, Đăng Dung (2005)

 • Trên cơ sở hệ thống hoá những vấn đề lý luận có liên quan và thực tiễn của việc phân cấp quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo, nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nhằm phân định rõ ràng, cụ thể nhiệm vụ, thẩm quyền, trách nhiệm của mỗi cấp trong hệ thống quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo, phát huy tính năng động, sáng tạo, quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương trên cơ sở đảm bảo sự quản lý thống nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo

 • V_L0_00673_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phan, Hồng Dương;  Advisor: Nguyễn, Đăng Dung (2005)

 • Trên cơ sở hệ thống hoá những vấn đề lý luận có liên quan và thực tiễn của việc phân cấp quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo, nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nhằm phân định rõ ràng, cụ thể nhiệm vụ, thẩm quyền, trách nhiệm của mỗi cấp trong hệ thốn (...)