Browsing by Author Phan, Hồng Hạnh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • V_L2_01199.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phan, Hồng Hạnh;  Advisor: Trần, Khánh Thành (2008)

 • Khái quát về thiên tính nữ và thiên tính nữ trong văn học Việt Nam qua việc nghiên cứu hình tượng người phụ nữ trong thơ ca Việt Nam, văn học nữ tính và một số những biểu hiện của thiên tính nữ, sự hình thành đội ngũ những tác giả nữ trong văn học. Tập trung khảo sát những biểu hiện của thiên tính nữ trong thơ của các nữ sĩ Việt Nam hiện đại trong ba giai đoạn: giai đoạn thơ Mới (Anh Thơ, Hằng Phương…); giai đoạn chống Mĩ cứu nước (Xuân Quỳnh, Lâm Thị Mỹ Dạ, Hà Phương, Phan Thị Thanh Nhàn); giai đoạn đương đại (Vi Thùy Linh, Phan Huyền Thư, Ly Hương Ly, Nguyễn Thị Hoàng Bắc) bằng việc phân tích những bài thơ tiêu biểu của họ. Nghiên cứu khuynh hướng hình thức biểu hiện qua thể thơ, gi...

 • V_L2_01199_Noidung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phan, Hồng Hạnh;  Advisor: Trần, Khánh Thành, Người hướng dẫn (2008)

 • 128 tr. + CD-ROM; Khái quát về thiên tính nữ và thiên tính nữ trong văn học Việt Nam qua việc nghiên cứu hình tượng người phụ nữ trong thơ ca Việt Nam, văn học nữ tính và một số những biểu hiện của thiên tính nữ, sự hình thành đội ngũ những tác giả nữ trong văn học. Tập tru (...); Luận văn ThS Lý luận văn học 60 22 32 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội; Electronic Resources

Browsing by Author Phan, Hồng Hạnh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • V_L2_01199.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phan, Hồng Hạnh;  Advisor: Trần, Khánh Thành (2008)

 • Khái quát về thiên tính nữ và thiên tính nữ trong văn học Việt Nam qua việc nghiên cứu hình tượng người phụ nữ trong thơ ca Việt Nam, văn học nữ tính và một số những biểu hiện của thiên tính nữ, sự hình thành đội ngũ những tác giả nữ trong văn học. Tập trung khảo sát những biểu hiện của thiên tính nữ trong thơ của các nữ sĩ Việt Nam hiện đại trong ba giai đoạn: giai đoạn thơ Mới (Anh Thơ, Hằng Phương…); giai đoạn chống Mĩ cứu nước (Xuân Quỳnh, Lâm Thị Mỹ Dạ, Hà Phương, Phan Thị Thanh Nhàn); giai đoạn đương đại (Vi Thùy Linh, Phan Huyền Thư, Ly Hương Ly, Nguyễn Thị Hoàng Bắc) bằng việc phân tích những bài thơ tiêu biểu của họ. Nghiên cứu khuynh hướng hình thức biểu hiện qua thể thơ, gi...

 • V_L2_01199_Noidung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phan, Hồng Hạnh;  Advisor: Trần, Khánh Thành, Người hướng dẫn (2008)

 • 128 tr. + CD-ROM; Khái quát về thiên tính nữ và thiên tính nữ trong văn học Việt Nam qua việc nghiên cứu hình tượng người phụ nữ trong thơ ca Việt Nam, văn học nữ tính và một số những biểu hiện của thiên tính nữ, sự hình thành đội ngũ những tác giả nữ trong văn học. Tập tru (...); Luận văn ThS Lý luận văn học 60 22 32 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội; Electronic Resources