Browsing by Author Phan, Hồng Khôi

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • V_L0_01412.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Thân, Xuân Tình;  Advisor: Phan, Hồng Khôi (2007)

 • Tổng quan về phương pháp mạ điện crôm, phương pháp chế tạo lớp mạ crôm composit. Trình bày những kiến thức chung nhất về vật liệu CNTs và các phương pháp biến tính loại vật liệu này. Nghiên cứu thực nghiệm quá trình biến tính vật liệu CNTs và quá trình chế tạo lớp mạ crôm gia cường vật liệu bằng phương pháp axit hóa và diazo hóa. Trình bày các kết quả biến tính vật liệu CNTs và kết quả chế tạo lớp mạ crôm gia cường vật liệu CNTs cũng như kiểm tra, đánh giá các tính chất của lớp mạ composit, mạ crôm và CNTs

 • V_L0_01412_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Thân, Xuân Tình;  Advisor: Phan, Hồng Khôi (2007)

 • Tổng quan về phương pháp mạ điện crôm, phương pháp chế tạo lớp mạ crôm composit. Trình bày những kiến thức chung nhất về vật liệu CNTs và các phương pháp biến tính loại vật liệu này. Nghiên cứu thực nghiệm quá trình biến tính vật liệu CNTs và quá trình chế tạo lớp mạ crôm gia cường vật liệu CNTs.

 • Xây dựng hệ thống thu thập lưu trữ và xử lý số liệu đo một số thông số môi trường nước nuôi trồng thủy hải sản.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Ngô, Quang Minh;  Advisor: Phan, Hồng Khôi (2005)

 • Từ môdule thu thập số liệu CR 10X thương mại, thiết kế, xây dựng các mạch điện tử và lập trình ghép nối với máy tính để tự động hoá việc thu thập, lưu trữ và xử lý số liệu môi trường cũng như xem xét các tính năng của cảm biến để đánh giá chất lượng môi trường nước nuôi trồng thuỷ hải sản; Chế tạo các cảm biến và máy đo nồng độ oxy hoà tan trên cơ ở điện cực kiểu Clark; cảm biến nhiệt độ và cảm biến đo độ dẫn điện; Đo đạc, đánh giá tính năng hiệu quả của cảm biến trong phòng thí nghiệm; đưa hệ tự động vào đo đạc môi trường thực tế tại cơ sở nuôi trồng thuỷ sản tại Khánh Hoà

Browsing by Author Phan, Hồng Khôi

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • V_L0_01412.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Thân, Xuân Tình;  Advisor: Phan, Hồng Khôi (2007)

 • Tổng quan về phương pháp mạ điện crôm, phương pháp chế tạo lớp mạ crôm composit. Trình bày những kiến thức chung nhất về vật liệu CNTs và các phương pháp biến tính loại vật liệu này. Nghiên cứu thực nghiệm quá trình biến tính vật liệu CNTs và quá trình chế tạo lớp mạ crôm gia cường vật liệu bằng phương pháp axit hóa và diazo hóa. Trình bày các kết quả biến tính vật liệu CNTs và kết quả chế tạo lớp mạ crôm gia cường vật liệu CNTs cũng như kiểm tra, đánh giá các tính chất của lớp mạ composit, mạ crôm và CNTs

 • V_L0_01412_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Thân, Xuân Tình;  Advisor: Phan, Hồng Khôi (2007)

 • Tổng quan về phương pháp mạ điện crôm, phương pháp chế tạo lớp mạ crôm composit. Trình bày những kiến thức chung nhất về vật liệu CNTs và các phương pháp biến tính loại vật liệu này. Nghiên cứu thực nghiệm quá trình biến tính vật liệu CNTs và quá trình chế tạo lớp mạ crôm gia cường vật liệu CNTs.

 • Xây dựng hệ thống thu thập lưu trữ và xử lý số liệu đo một số thông số môi trường nước nuôi trồng thủy hải sản.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Ngô, Quang Minh;  Advisor: Phan, Hồng Khôi (2005)

 • Từ môdule thu thập số liệu CR 10X thương mại, thiết kế, xây dựng các mạch điện tử và lập trình ghép nối với máy tính để tự động hoá việc thu thập, lưu trữ và xử lý số liệu môi trường cũng như xem xét các tính năng của cảm biến để đánh giá chất lượng môi trường nước nuôi trồng thuỷ hải sản; Chế tạo các cảm biến và máy đo nồng độ oxy hoà tan trên cơ ở điện cực kiểu Clark; cảm biến nhiệt độ và cảm biến đo độ dẫn điện; Đo đạc, đánh giá tính năng hiệu quả của cảm biến trong phòng thí nghiệm; đưa hệ tự động vào đo đạc môi trường thực tế tại cơ sở nuôi trồng thuỷ sản tại Khánh Hoà