Browsing by Author Phan, Hồng Liên

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
 • KY_00754.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Phan, Hồng Liên (2004)

 • Trong xã hội hiện nay, phụ nữ có đầy đủ tri thức, bản lĩnh và tâm huyết để trở thành người tham gia giáo dục, đang và sẽ là chủ thể xứng đáng của xã hội hiện đại.

 • DT_00843.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Trần, Xuân Điệp; Đỗ, Bá Lộc; Phan, Hồng Liên; Phạm, Minh Hiền (2002)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý thuyết và nghiên cứu hiện tượng kỳ thị giới tính trong ngôn ngữ căn cứ trên sự biểu hiện của nó trong một số ngôn ngữ qua các khu vực sử dụng. Phân tích những biểu hiện của sự kỳ thị giới tính trong tiếng Việt và so sánh đối chiếu với hiện tượng này chủ yếu trong tiếng Anh nhằm góp phần vào việc nghiên cứu ngôn ngữ học xã hội nói chung ở Việt Nam. Đưa ra hướng giải quyết sự kỳ thị giới tính dưới góc độ cải cách ngôn ngữ theo hướng bình đẳng giới tính, hướng đòi quyền bình đẳng cho phụ nữ trong ngôn ngữ và quy hoạch ngôn ngữ để tiến tới một ngôn ngữ không kỳ thị giới tính

 • 01050000603_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Kim Thoa;  Advisor: Phan, Hồng Liên (2012)

 • Chương I: Giới thiệu tổng quan về lý thuyết tương đối tổng quát của Einstein và tương tác hấp dẫn. Chương II: Nghiên cứu về hình thức luận tetrad, tính đối ngẫu hiệp biến tổng quát, trên cơ sở đó xây dựng các phương trình cho trường vô hướng hấp dẫn. Chương III: Trình bày khái quát về hằng số hấp dẫn vũ trụ liên quan tới những giải thích của Vũ trụ học về giãn nở vũ trụ.

Browsing by Author Phan, Hồng Liên

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
 • KY_00754.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Phan, Hồng Liên (2004)

 • Trong xã hội hiện nay, phụ nữ có đầy đủ tri thức, bản lĩnh và tâm huyết để trở thành người tham gia giáo dục, đang và sẽ là chủ thể xứng đáng của xã hội hiện đại.

 • DT_00843.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Trần, Xuân Điệp; Đỗ, Bá Lộc; Phan, Hồng Liên; Phạm, Minh Hiền (2002)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý thuyết và nghiên cứu hiện tượng kỳ thị giới tính trong ngôn ngữ căn cứ trên sự biểu hiện của nó trong một số ngôn ngữ qua các khu vực sử dụng. Phân tích những biểu hiện của sự kỳ thị giới tính trong tiếng Việt và so sánh đối chiếu với hiện tượng này chủ yếu trong tiếng Anh nhằm góp phần vào việc nghiên cứu ngôn ngữ học xã hội nói chung ở Việt Nam. Đưa ra hướng giải quyết sự kỳ thị giới tính dưới góc độ cải cách ngôn ngữ theo hướng bình đẳng giới tính, hướng đòi quyền bình đẳng cho phụ nữ trong ngôn ngữ và quy hoạch ngôn ngữ để tiến tới một ngôn ngữ không kỳ thị giới tính

 • 01050000603_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Kim Thoa;  Advisor: Phan, Hồng Liên (2012)

 • Chương I: Giới thiệu tổng quan về lý thuyết tương đối tổng quát của Einstein và tương tác hấp dẫn. Chương II: Nghiên cứu về hình thức luận tetrad, tính đối ngẫu hiệp biến tổng quát, trên cơ sở đó xây dựng các phương trình cho trường vô hướng hấp dẫn. Chương III: Trình bày khái quát về hằng số hấp dẫn vũ trụ liên quan tới những giải thích của Vũ trụ học về giãn nở vũ trụ.