Browsing by Author Phan, Hồng Mai

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 00050004960_noi_dung.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Phan, Hồng Mai;  Advisor: Doãn, Hồng Nhung (2014)

  • Xuất phát từ nhu cầu thực tiển trên địa bàn thành phố Đà Nẵng là nhiệm vụ hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở lần đầu đang ngày càng trở nên khó khăn do đó tác giả đã chọn đề tài "Thi hành pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở tại thành phố Đà Nẵng" làm đề tài nghiên cứu. Trên cơ sở nghiên cứu, đánh giá về tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở lần đầu trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, tìm ra những vướng mắc về thủ tục, về nội dung quy định của pháp luật có thể xác định nguyên nhân chủ yếu không phải từ phía người sử dụng đất mà xuất phát từ cách thức tổ chức thực hiện của cơ quan quản lý nh...

Browsing by Author Phan, Hồng Mai

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 00050004960_noi_dung.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Phan, Hồng Mai;  Advisor: Doãn, Hồng Nhung (2014)

  • Xuất phát từ nhu cầu thực tiển trên địa bàn thành phố Đà Nẵng là nhiệm vụ hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở lần đầu đang ngày càng trở nên khó khăn do đó tác giả đã chọn đề tài "Thi hành pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở tại thành phố Đà Nẵng" làm đề tài nghiên cứu. Trên cơ sở nghiên cứu, đánh giá về tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở lần đầu trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, tìm ra những vướng mắc về thủ tục, về nội dung quy định của pháp luật có thể xác định nguyên nhân chủ yếu không phải từ phía người sử dụng đất mà xuất phát từ cách thức tổ chức thực hiện của cơ quan quản lý nh...